Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące

Plany w opracowaniu

Plany uchwalone

78/8/2004 - rejon ul. Miłej
77/7/2004 - rejon os. Drabinianka
82/12/2004 - rejon os. Drabinianka ("Drabinianka-Zagrody-Północ")
84/14/2004 - rejon os. Zalesie
92/22/2004 - rejon ul. Wieniawskiego i Kiepury
122/30/2005 - rejon ul. Wieniawskiego
125/33/2005 - rejon os. Staroniwa ("Staroniwa-Południe")
140/11/2006 - "Staroniwa - Północ"
142/13/2006 - rejon os. Załęże
144/15/2006 - rejon ul. Gościnnej, Jachowicza i Kwiatkowskiego
146/1/2007 - rejon ujścia Strugu
148/3/2007 - rejon os. Mieszka I
150/5/2007 - rejon ul. Św. Rocha
166/5/2008 - rejon ul. Św. Rocha, ks. Jana Kobaka, św. Faustyny
172/11/2008 - rejon Zalewu ("Nad Zalewem")
180/7/2009 - rejon ul. Pułaskiego, Reymonta, Wyspiańskiego
182/9/2009 - rejon ul. Dworzysko i ul. Łanowej
183/10/2009 - rejon os. Przybyszówka ("Dworskie Ogrody")
185/12/2009 - rejon os. Przybyszówka
187/14/2009 - rejon os. Zwięczyca ("Zwięczyca-Nad Wisłokiem")
188/15/2009 - rejon ul. Załęskiej
189/1/2010 - rejon os. Zwięczyca ("Zwięczyca-Nad Lubczą")
190/2/2010 - "Miłocin Park" zmiana uchwały LXIX/1155/2010
Odstąpienie od sporządzenia MPZP dla terenu górniczego złoża gazu ziemnego
196/8/2010 - rejon os. Baranówka i os. gen. W. Andersa
197/9/2010 - "Zwięczyca - Przy Drodze"
199/11/2010 - "Droga Południowa" - rejon ulic: Herbowej, Gościnnej, Jana Pawła II
201/13/2010 - "Staromieście - Przy drodze"
215/1/2011 - rejon ul. Hoffmanowej i Langiewicza
217/3/2011 - zmiana MPZP nr 45/2/2001 - rejon ul. Litewskiej
224/10/2011 - "Biała - nad Strugiem"
228/14/2011 - rejon ul. Bernardyńskiej
235/3/2012 - rejon ul. Bałtyckiej - "Prochownia"
236/4/2012 - rejon ul. św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich
zmiana uchwały Nr LXXIV/1269/2010 - zmiana 192/4/2010 MPZP Nr 32/14/2000 "Wzgórza Staroniwskie" przy al. W. Witosa
241/9/2012 - "Budziwój - Przy Granicy"
150/5/2007 - zmiana uchwaly Nr VIII/132/2007  - rejon ulicy Św. Rocha
243/11/2012 - pomiędzy ulicami Krakowską i Dębicką (os. Przybyszówka)
244/12/2012 - "Pustki" - osiedle Przybyszówka
253/5/2013 - "Dworzec"
256/8/2013 - "Słocina - Zachód"
260/12/2013 - pomiędzy al. Powstańców Warszawy a al. Gen. W. Sikorskiego
261/1/2014 - "Śródmieście I" w Rzeszowie
266/3/2015 - rejon ulic Warszawskiej i Miłocińskiej
uchylenie uchwały 120/28/2005 "Staromieście-Miłocin-Południe oraz uchylenie w częsci uchwał 206/18/2010, 207/19/2010, 208/20/2010
zmiana uchwały Nr VIII/112/2015 Rady Miasta Rzeszowa, z dnia 24 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 265/2/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie
267/4/2015 - rejon ul. Bohaterów Westerplatte
268/5/2015 - tereny strefy rekreacji przy al. Sikorskiego
270/7/2015 - "Budziwój - Podwisłocznia"
273/10/2015 - rejon al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego
274/11/2015 - rejon al. Armii Krajowej
276/13/2015 - rejon ul. Hetmańskiej
279/2/2016 - rejon ul. A. Zelwerowicza i ul. J. Kiepury
284/7/2016 - "Kopiec Konfederatów Barskich"
296/1/2018 - rejon potoku Przyrwa i ul. Dębickiej na osiedlu Bzianka
297/2/2018 - rejon ul. Przemysłowej i ul. Zawiszy Czarnego
298/3/2018 - rejon ul. Popiełuszki i ul. Seniora
300/5/2018 - zmiana MPZP nr 90/20/2004 "Wilkowyja - Kamionka II"
301/6/2018 - zmiana MPZP nr 145/16/2006 rejon al. Witosa i ul. Wyspiańskiego
302/7/2018 - rejon ul. Olbrachta
303/8/2018 - rejon ul. Bajecznej
304/9/2018 - rejon al. Powstańców Warszawy
305/10/2018 - zmiana MPZP nr 182/9/2009 - rejon ul. Dworzysko i ul. Łanowej
310/5/2019 - zmiana MPZP nr 75/5/2004 - rejon al. Cieplińskiego
311/6/2019 - "Zakole Wisłoka"
312/7/2019 - rejon ul. Ustrzyckiej
313/8/2019 - zmiana MPZP Nr 168/7/2008 - I - rejon ul. Krakowskiej
314/9/2019 - rejon ul. Błogosławionej Karoliny i ul. Strzyżowskiej
zmiana uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenie zmiany Nr 310/5/2019 MPZP Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzesów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie z późn. zm
317/2/2020 - na osiedlu Słocina
320/1/2021 - tereny nadrzeczne na osiedlu Nowe Miasto
321/2/2021 - "Ogrody Staromiejskie"
322/3/2021 - zmiana MPZP Nr 283/6/2016 - rejon ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej
323/4/2021 - rejon osiedla Pogwizdów Nowy
324/5/2021 - "Dolina Wisłoka"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/95 - rejon ul. Olbrachta
2/95 - rejon ul. Lwowskiej rysunek
1/96 - rejon osiedla "Zimowit"
5/2/96 - "Staromieście - Ogrody"
6/3/96 - rejon ulicy Lubelskiej w Rzeszowie
7/4/96 - rejon ulicy Dębickiej
9/2/97 - rejon os. Mieszka I
10/7/96 - rejon os. Nowe Miasto
231/17/2011 - zmiana MPZP Nr 10/7/96 - rejon os. Nowe Miasto podsumowanie
178/5/2009 - zmiana MPZP nr 10/7/96 - rejon os. Nowe Miasto podsumowanie
11/1/97 - rejon ul. Kwiatkowskiego
14/1/98 - rejon ul. Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej
103/11/2005 - zmiana MPZP nr 14/1/98 - rejon ul. Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej cz.1 podsumowanie
103/11/2005 - zmiana MPZP nr 14/1/98 - rejon ul. Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej cz.2 podsumowanie
105/13/2005 - zmiana MPZP nr 14/1/98 - rejon ul. Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej
198/10/2010 - zmiana MPZP Nr 14/1/98 - rejon ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej podsumowanie
15/1/99 - rejon ulicy Witosa
16/2/99 - rejon al. Armii Krajowej
17/3/99 - rejon al. Armii Krajowej
1/53/4/02 - zmiana MPZP Nr 17/3/99 - rejon al. Armii Krajowej
179/6/2009 - zmiana MPZP nr 17/3/99 zespołu usług nieuciążliwych w rejonie al. Armii Krajowej objętego zmianą nr 1/53/4/02 podsumowanie
22/4/2000 - rejon ul. kpt. W. Raginisa
27/9/2000 - rejon ul. Wetlińskiej i ul. Bieszczadzkiej
31/13/2000 - rejon ul. Szkolnej
35/17/2000 - rejon ul. Powstańców Listopadowych
38/20/2000 - rejon ul. Miłocińskiej i ul. Tarnowskiej
216/2/2011 - zmiana MPZP nr 38/20/2000 - rejon ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej podsumowanie
42/24/2000 - rejon ul. Tęczowej i Nowowiejskiej
42/24/2000 - rejon ul. Strażackiej
50/1/2002 - rejon ulicy Hetmańskiej
18/4/99 - rejon al. Armii Krajowej rysunek planu
24/7/2001 - rejon ul. Rejtana i gen. Kustronia w konturze ABCDE rysunek
24/7/2001- "Temida" - rejon ul. Rejtana rysunek
70/21/2002 - rejon ul. B. Śmiałego i ul. Książęcej
64/15/2002 - rejon ul. Książęcej
86/16/2004 - rejon ul. Karowej i Kopisto (kontur ABCDEFGHJKLMNO)
86/16/2004 - rejon ul. Karowej i Kopisto (kontur YZMTSRP i GHJKLWU)
33/15/2000 - rejon ul. Karowej rysunek
23/5/2000 - rejon al. Rejtana i al. Niepodległości
51/2/2002 - rejon Rynku Starego Miasta
202/14/2010 - zmiana MPZP nr 51/2/2002 - Rynek Starego Miasta podsumowanie
290/2/2017 - zmiana MPZP Nr 51/2/2002 przy rynku Starego Miasta podsumowanie
56/7/2002 - rejon ul. Marcina Filipa i ul. Morgowej
45/2/2001 - rejon ul. Litewskiej
29/11/2000 - rejon ul. Szewskiej
62/13/2002 - rejon ul. Rumiankowej
62/13/2002 - rejon ul. Zimowit rysunek
26/8/2000 - rejon ul. Podkarpackiej
49/8/2001 - rejon ul. Dołowej
76/6/2004 - rejon os. Staroniwa
71/1/2004 - rejon ul. K. Lewakowskiegi i ul.W. Zbyszewskiego
212/24/2010 - zmiana MPZP Nr 71/1/2004 - rejon ulic K. Lewakowskiego i ul. Zbyszewskiego podsumowanie
79/9/2004 - rejon os. Wilkowyja
40/22/2000 - rejon. ul. Gościnnej
32/14/2000 - rejon al. W.Witosa
203/15/2010 - zmiana MPZP Nr 32/14/2000 "Wzgórza Staroniwskie" przy al. W. Witosa podsumowanie
192/4/2010 - zmiana MPZP Nr 32/14/2000 "Wzgórza Staroniwskie" przy al. W. Witosa podsumowanie
192/4/2010 - zmiana MPZP Nr 32/14/2000 "Wzgórza Staroniwskie"  - rejon al. W. Witosa (tereny 2MW, 3MW, 4MW, 5MW) podsumowanie  
293/5/2017 - zmiana MPZP Nr 32/14/2000 "Wzgórza Staroniwskie" - rejon ul. W. Witosa podsumowanie
19/1/2000 - rejon ul. Lwowskiej
93/1/2005 - rejon ul. W. Zbyszewskiego i ul. F. Kotuli
88/18/2004 -rejon ul. W. Macha
80/10/2004 - rejon os. Wilkowyja
73/3/2004 - rejon ul. Ustrzyckiej
221/7/2011 - część 1, MPZP Nr 73/3/2004 - rejon ulicy Ustrzyckiej podsumowanie
75/5/2004 - rejon al. Cieplińskiego
184/11/2009 - zmiana MPZP Nr 75/5/2004 - rejon al. Cieplińskiego podsumowanie 
116/24/2005 - rejon al. Armii Krajowej i al. gen. W. Sikorskiego
rys planu 116/24/2005 "Błonia Papieskie"
89/19/2004 - "Wilkowyja - Młyn"
99/7/2005 - rejon os. Słocina
121/29/2005 - rejon ul. Staromiejskiej i ul. Bałuckiego
124/32/2005 - rejon ul. Tarnowskiej
123/31/2005 - rejon ul. Szkolnej i Romualda Traugutta
133/4/2006 - rejon ul. S. Maczka
129/37/2005 - rejon ul. Szopena
143/14/2006 - rejon al. W. Witosa
147/2/2007 - rejon al. Rejtana i al. Niepodległości
110/18/2005 - rejon ul. Szkolnej
107/15/2005 - rejon ul. Jabłońskiego, Grottgera, Fredry i Styki
186/13/2009 - zmiana MPZP nr 107/15/2005 - Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne podsumowanie
134/5/2006 - rejon ul. Wetlińskiej i Bieszczadzkiej
98/6/2005_A - rejon ul. Kopisto
119/27/2005 - rejon os. Staromieście (Staromieście - Miłocin Północ)
149/4/2007 - rejon os. Staromieście ("Staromieście Ogrody")
74/4/2004 - rejon os. Wilkowyja (przy cmentarzu komunalnym)
137/8/2006 - rejon ul. Zawiczy Czarnego
209/21/2010 - zmiana MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego - 1 w Rzeszowie -2 podsumowanie
209/21/2010 - zmiana MPZP Nr 137/8/2006 - dla terenów: 3MN/U, 2U, 3U, 1U/P-3U/P, 1U/ZP, 2U/ZP, 1KDL, 2KDD i 1KDW/XR oraz części terenów: 3MN-5MN i 1E
209/21/2010 - zmiana MPZP Nr 137/8/2006 - dla terenów 1MW-7MW oraz części terenów 3ZPz i 5KDD - rejon ul. Zawiszy Czarnego  podsumowanie
209/21/2010 - zmiana MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - 1 w Rzeszowie - 3 podsumowanie
209/21/2010 - zmiana MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego - 1 w Rzeszowie - 1 w części dotyczącej terenów: 5ZPz, 6ZPz, 1WS i 3KX/KD oraz części terenów: 7ZPz, 2WS, 9KDD i 2KX/KR
137/8/2006 - rejon ul. Zawiszy Czarnego - I - tekst jednolity
158/13/2007 - rejon ul. Dołowej
152/7/2007 - rejon ul. Karowej i Kopisto
114/22/2005 - rejon al. A. Krzyżanowskiego i ul. I. Paderewskiego
222/8/2011 - zmiana MPZP nr 114/22/2005 - rejon al. Krzyżanowskiego i ul. Paderewskiego podsumowanie 
102/10/2005 - rejon ul. Rejtana
145/16/2006 - rejon al. Witosa i ul. Wyspiańskiego
118/26/2005 - rejon os. Zalesie (w konturze od I do XIV)
154/9/2007 - rejon ul. Jagiellońskiej, Lisa-Kuli i Mochnackiego
160/15/2007 - rejon al. W. Witosa
159/14/2007 - rejon os. Wilkowyja ("Wilkowyja Północ")
126/34/2005 - rejon ul. Panoramicznej
141/12/2006 - rejon ul. Lubelskiej
210/22/2010 - zmiana MPZP Nr 141/12/2006 - rejon ulicy Lubelskiej podsumowanie
90/20/2004 - rejon os. Wilkowyja   podsumowanie
280/3/2016 - zmiana MPZP Nr 90/20/2004 "Wilkowyja-Kamionka II"
w Rzeszowie  podsumowanie
155/10/2007 - rejon ul. Dymnickiego i Słowackiego  podsumowanie
173/12/2008 - rejon ul. Zawiszy Czarnego podsumowanie
156/11/2007 - rejon os. Przybyszówka  
207/19/2010 - I - zmiana MPZP Nr 156/11/2007 w rejonie "Rzeszów - Dworzysko"  podsumowanie
138/9/2006 - rejon ul. J. Bruna i ul. R. Traugutta podsumowanie
175/2/2009 - rejon ul. Lwowskiej ("Wilkowyja - Kamionka") podsumowanie
208/20/2010 - zmiana MPZP nr 175/2/2009 - "Wilkowyja - Kamionka" przy ul. Lwowskiejpodsumowanie
169/8/2008 - rejon ul. Ustrzyckiej ("Przybyszówka - Kantorówka 1")
podsumowanie
163/2/2008 - rejon os. Słocina podsumowanie  
177/4/2009 - zmiany MPZP - rejon ul. Książęcej podsumowanie
136/7/2006 - rejon dzielnicy Załęże (tereny przemysłowe) podsumowanie
140/11/2006 - I Staroniwa Północ podsumowanie
174/1/2009 - zmiana MPZP nr 42/99 - rejon ul. Zielone Wzgórze
podsumowanie
196/8/2010 - część I - rejon os. Baranówka i os. gen. W. Andersa
podsumowanie
118/26/2005 - okolice ogrodów działkowych Zalesie (w konturze od XV do XXXI)  podsumowanie
289/1/2017 - zmiana MPZP Nr 118/26/2005 - na południe od ogródków działkowych Zalesie w Rzeszowie  podsumowanie
176/3/2009 - rejon ulicy Wyspiańskiego podsumowanie
194/6/2010 - rejon ul. Zagłoby podsumowanie
190/2/2010 - "Miłocin Park" - część A  podsumowanie
191/3/2010 - rejon. ul. Hetmańskiej i ul. Matuszczaka podsumowanie
131/2/2006 - rejon ul. Olbrachta podsumowanie 
220/6/2011 - rejon os. Wilkowyja (teren pod drogę publiczną) podsumowanie
171/10/2008 - rejon ulicy Sportowej podsumowanie
240/8/2012 - rejon ul. Szajerów na os. Słocina podsumowanie 
226/12/2011- I - rejon ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty podsumowanie
213/25/2010 - rejon osiedla Staroniwa podsumowanie
168/7/2008 - 1 - rejon ul. Krakowskiej podsumowanie
230/16/2011 - część 1 - w rejonie ulicy Cegielnianej i ul. Wierzbowej podsumowanie
164/3/2008 - "Staromieście - Brzeźnik - Wschód" podsumowanie
193/5/2010 - "Nad Przyrwą" - rejon os. Przybyszówka podsumowanie
242/10/2012 - rejon ul. Herbowej podsumowanie
247/15/2012 - rejon ul. Dukielskiej podsumowanie  
219/5/2011 - rejon ul. Przemysłowej i Boya - Żeleńskiego  podsumowanie
182/9/2009 - w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej - część A podsumowanie
295/7/2017 - zmiana MPZP Nr 182/9/2009 - rejon ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części "A" podsumowanie
287/10/2016 - rejon ul. Dworzysko i ul. Łanowej podsumowanie
245/13/2012 - rejon ul. Kopisto podsumowanie
250/2/2013 - rejon hotelu Grand podsumowanie
254/6/2013 - rejon ul. Lwowskiej (południowa strona) podsumowanie
291/3/2017 - zmiana MPZP Nr 254/6/2013 - rejon ul. Lwowskiej podsumowanie
83/13/2004 - część I - "Drabinianka - Zagrody - Południe" podsumowanie
264/1/2015 - zmiana MPZP Nr 83/13/2004 - część I - "Drabinianka Zagrody Południe" podsumowanie
196/8/2010 - część II - rejon os. Baranówka i os. gen. W. Andersa podsumowanie
196/8/2010 - rejon os. Baranówka i os. gen. W. Andersa cz.III podsumowanie
196/8/2010 - rejon os. Baranówka i os. gen. W. Andersa - część IV
podsumowanie
255/7/2013 - rejon os. Pobitno podsumowanie
249/1/2013 - I - rejon Stadionu Miejskiego podsumowanie
106/14/2005 -I - "Drabinianka - Kaczenice" podsumowanie
260/12/2013 - część I - pomiędzy al. Powstańców Warszawy a al. gen. W. Sikorskiego podsumowanie
239/7/2012 - rejon ul. Słowackiego i Króla Kazimierza oraz Rynku podsumowanie
257/9/2013 - rejon ul. Kasprowicza podsumowanie
233/1/2012 - rejon ul. Wyzwolenia podsumowanie
258/10/2013 - rejon placu Maurycego Allerhanda podsumowanie
252/4/2013 - rejon al. W. Witosa podsumowanie
251/3/2013 - część 1 - rejon ul. Białogórskiej
140/11/2006-II -Staroniwa Północ podsumowanie
113/21/2005 - rejon ul. Marusarzówny i ul. Solskiego podsumowanie
232/18/2011 - oprawa placu Instytutu Muzyki podsumowanie
125/33/2005 - I - Staroniwa - Południe podsumowanie
237/5/2012 - rejon al. W. Witosa i ul. J. Wiktora podsumowanie
277/14/2015 - rejon ul. Podkarpackiej i ul. Zawiszy Czarnego podsumowanie
248/16/2012 - rejon al. Armii Krajowej oraz al. W. Sikorskiego podsumowanie
167/6/2008 - "droga na Dworzysku" podsumowanie
271/8/2015 - rejon ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej
271/8/2015 - rejon ul. Grechuty i ul. Krajobrazowej (dla terenu MW/U) podsumowanie
281/4/2016 - rejon ul. Kwiatkowskiego i ul. Zielonej podsumowanie
229/15/2011 - rejon ul. Szpitalnej podsumowanie
101/9/2005 - rejon os. Staromieście - I podsumowanie
263/3/2014 - rejon ul. Krajobrazowej podsumowanie
278/1/2016 - rejon os. Biała podsumowanie
275/12/2015 - rejon ul. Wyspiańskiego i ul. Ziai podsumowanie
283/6/2016 - rejon ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej podsumowanie
288/11/2016 - rejon ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego podsumowanie
165/4/2008 - I - "Staromieście - Zagórze"  podsumowanie
265/2/2015 - rejon ul. Morgowej podsumowanie
267/4/2015 - rejon ul. Bohaterów Westerplatte - część I podsumowanie
272/9/2015 - rejon ul. Sanockiej i ul. Krośnieńskiej podsumowanie
286/9/2016 -  rejon "Miłocin - Park" - część A podsumowanie
274/11/2015 - rejon al. Armii Krajowej w Rzeszowie w cz. 1 podsumowanie
294/6/2017 - rejon ul. Mieleckiej podsumowanie
246/14/2012 - rejon ul. Sanockiej podsumowanie
185/12/2009 - rejon osiedla Przybyszówka - część I podsumowanie 
308/3/2019 - rejon ul. Błogosławionej Karoliny podsumowanie
166/5/2008 - rejon ul. św. Rocha, ul. Ks. Jana Kobaka, ul. św. Faustyny - w części A podsumowanie
236/4/2012 - rejon ul. św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich - w części A podsumowanie
292/4/2017 - rejon wschodniej części osiedla Słocina podsumowanie
253/5/2013 - I-A "Dworzec" podsumowanie
190/2/2010 - rejon "Miłocin - Park" w części B/1 podsumowanie
190/2/2010 - rejon "Miłocin - Park" w części B/2 podsumowanie
298/3/2018 - rejon ul. Popiełuszki i ul. Seniora - w części I podsumowanie
92/22/2004 - rejon ul. Wieniawskiego i ul. Kiepury w Rzeszowie w części A podsumowanie
296/1/2018 - pomiędzy potokiem Przyrwa, a ul. Dębicką na osiedlu Bzianka - część I podsumowanie
304/9/2018 - rejon al. Powstańców Warszawy - część I podsumowanie
84/14/2004 - Zalesie rejon ogrodów działkowych - część A podsumowanie
305/10/2018 - rejon ul. Dworzysko i ul. Łanowej - część A podsumowanie
299/4/2018 - rejon ul. Krakowskiej podsumowanie
285/8/2016 - rejon ul. Leskiej i Krośnieńskiej podsumowanie
236/4/2012 - rejon ul. św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich na osiedlu Słocina - w części B podsumowanie
306/1/2019 - rejon ul. Dunikowskiego i ul. Wieniawskiego podsumowanie
300/5/2018 w części I - zmiana MPZP nr 90/20/2004 "Wilkowyja-Kamionka II"  podsumowanie
185/12/2009 - rejon osiedla Przybyszówka - część II podsumowanie
309/4/2019 - rejon ul. Ludwika Chmury podsumowanie
307/2/2019 - zmiana MPZP nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od XV do XXXI podsumowanie
315/10/2019 - rejon ulicy Jabłońskiego podsumowanie
319/4/2020 - zmiana MPZP nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie podsumowanie
318/3/2020 - zmiana MPZP nr 190/2/2010 w rejonie "Miłocin-Park" w Rzeszowie - część A podsumowanie
316/1/2020 - rejon ul. Skrajnej podsumowanie
253/5/2013 – II-A - Dworzec podsumowanie
321/2/2021 - I "Ogrody Staromiejskie" podsumowanie