Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Rzeszowa

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Rzeszowa znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP jest systemem informatycznym służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do urzędu.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie e-PUAP: /umrz/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta  na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl) Instrukcja zakładania konta na e-PUAP
  Konto umożliwiające wysyłanie pism elektronicznych do urzędu można założyć również na stronie https://www.gov.pl/  zakładka Mój gov
 2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, e-Dowodu lub Profilu Zaufanego (PZ)

Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu.

Dowiedz się więcej o Profilu zaufanym na stronie https://pz.gov.pl

Załóż profil zaufany przez stronę https://www.gov.pl/

e-Polak potrafi : Instrukcja wideo jak założyć Profli Zaufany (PZ)

FORMULARZE

Elektroniczne formularze są dostępne na stronie  https://www.gov.pl/

Proces wysyłania formularza np. Pismo ogólne do urzędu

 1. W okienku szukaj wpisujemy Pismo ogólne
 2. Ze wyników wyszukiwania wybieramy Wyślij pismo ogólne
 3. Ze strony informacyjnej dotyczącej pisma ogólnego klikamy na WYŚLIJ PISMO OGÓLNE
 4. Wyświetli się strona logowania. Logujemy się np. przez Profil Zaufany.
 5. Wyświetli się formularz Pismo ogólnego do podmiotu publicznego
 6. W polu Wybierz urząd lub instytucję do której składasz pismo wybieramy :
  GMINA MIASTO RZESZÓW
 7. Uzupełniamy pozostałe pola formularza, jeśli potrzeba dodajemy załącznik. Po kliknięciu na przycisk DALEJ postępujemy zgodnie z instrukcją formularza aż do momentu jego wysłania.

Formularze elektroniczne Urzędu Miasta Rzeszowa można wyszukać również na stronie internetowej https://epuap.gov.pl 

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne. W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP).

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym (PZ).

Dokumenty elektroniczne, również te, które podpisał ktoś inny, czyli w sytuacji, gdy na dokumencie wymagane są dwa podpisy, można podpisać za pomocą podpisu zaufanego lub zweryfikować na stronie gov.pl

Nośniki danych

Urząd Miasta Rzeszowa przyjmuje dokumenty zapisane na następujących nośnikach danych:

 • dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
 • pamięć masowa USB

Nośniki danych powinny być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

Jeżeli wymagane jest potwierdzenie dokumentem w postaci papierowej doręczenia dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, to w przypadku konieczności przekazania większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do pliku o rozszerzeniu .zip, .tar., .gz (.gzip), 7Z.

Formaty załączników:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz.1216) akceptowane formaty załączników to:

 1.  DOC, DOCX, RTF, ODT
 2.  XML, XLS, XLSX, ODS,
 3.  CSV
 4.  TXT
 5.  GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG
 6.  PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie e-PUAP nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.