Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Regulamin pracy

Regulamin pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zmiany:

Zarządzenie nr 66/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 74a/2009 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia12 listopada 2009 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 65/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 25/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 17/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w  Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 99/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w  Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 18/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 34/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w  Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 70/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 września 2013 r. w sprawie zmian w  Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 95/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2013 r . w sprawie zmian w  Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 11/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 79/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Rzeszowa