Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa - Zarządzenie nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r.  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Wykaz zarządzeń dotyczących zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa 


1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, Część I - Zasady ogólne

Zmiany:

Zarządzenie Nr 8/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa,Część II - Struktura oraz szczegółowe zadania wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa 

(tekst wprowadzony Zarządzeniem nr 74/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa)  

Zmiany:

Zarządzenie Nr 5/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniające zarzadzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszów

Zarządzenie Nr 14/ 2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 31/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 45/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 51/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16  lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 72/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia  8 października  2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 88/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 9/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 stycznia 2019  r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 11/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 lutego 2019  r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 lutego 2019  r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 43/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 czerwca 2019  r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 72/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 października  2019  r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 4/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 30/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa