Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa - Zarządzenie nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r.  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Wykaz zarządzeń dotyczących zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa 


1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, Część I - Zasady ogólne

Zmiany:

Zarządzenie Nr 8/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa 

Zarządzenie Nr 52/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 48/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa,Część II - Struktura oraz szczegółowe zadania wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa 

(tekst wprowadzony Zarządzeniem nr 47/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa)  

Zarządzenie Nr 56/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa 

Zarządzenie nr 87/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 11/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 48/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 51/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 71/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 74/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 83/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 96/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 118/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 3/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 4/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie nr 7/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 9/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

Zarządzenie Nr 28/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa