Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

2020 rok

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
Interpretacja indywidualna z dnia 02.07.2020 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący opłaty skarbowej od pełnomocnictwa składanego komornikowi.
Interpretacja indywidualna z dnia 21.12.2020 r.


2017 rok

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący opodatkowania części wspólnych budynku powstałych po wyodrębnieniu lokali.
Interpretacja indywidualna z dnia 10.11.2017 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący zwolnienia od podatku od nieruchomości bocznicy kolejowej i gruntów pod bocznicą. 
Interpretacja indywidualna z dnia 16.10.2017 r.

2016 rok

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania parkingu podziemnego udostepnionego organizacji pożytku publicznego.
Interpretacja indywidualna z dnia 09.05.2016 r.

2015 rok

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014.849 z późn. zm.).
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 21.12.2015 r. 

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania stawki podatku od nieruchomości określonej w § 1 pkt 1 lit.c uchwały nr I/5/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 grudnia 2014 r. do opodatkowania podziemnego garażu wielopostojowego. 
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 21.09.2015 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący interpretacji przepisu art. 6 ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm). 
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 16.04.2015 r.

2014 rok

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący interpretacji przepisu art. 3 ust 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849). 
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 03.09.2014 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący interpretacji przepisu art. 3 ust 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849). 
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 03.09.2014 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący interpretacji przepisu art. 3 ust 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849).
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 04.08.2014 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący interpretacji przepisu art. 3 ust 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849).
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 04.08.2014 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący interpretacji przepisu art. 3 ust 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849).
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 04.08.2014 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący interpretacji przepisu art. 3 ust 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849).
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 04.08.2014 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący interpretacji przepisu art. 3 ust 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849).
Interpretacja indywidualna (znak:FN-W.3120.6.2.2014) z dnia 4.08.2014 r. została uchylona Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.07.2017 r., sygn.akt II FSK 1731/15.
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 04.08.2014 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący opodatkowania lokali spółdzielni mieszkaniowych.
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 26.03.2014 r. 

2013 rok

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący zakwalifikowania wiat magazynowych do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w kategorii "budynki".
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 20.05.2013 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący opodatkowania części budynku stawką z par. 1 pkt 1 lit. e Uchwały Nr XLII/804/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 r.
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 25.03.2013 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący opłaty skarbowej.
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 25.03.2013 r.

2012 rok

2011 rok

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - czy spółka mająca współwłasność w nieruchomości jest zobowiązana zapłacić podatek od nieruchomości za drugiego współwłaściciela - firmę, która jest zakładem pracy chronionej i została urzędowo zwolniona z zapłaty tego podatku
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 16.06.2011 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w jaki sposób obciążyć nieruchomość wspólną podatkiem.
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 09.03.2011 r.

2010 rok 

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie budynku wyłączonego z eksploatacji ze względu na stan techniczny
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 03.10.2010 r.

Korekta do deklaracji podatkowej.
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 13.12.2010 r.

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zastosowania przepisów dotyczących stosowania stawek opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni miejsca postojowego usytuowanego w garażu podziemnym 
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 11.08.2010 r.

2009 rok

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 14.04.2009 r. 

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego - dotyczący zakladów pracy chronionej
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 21.04.2009 r. 

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 24.04.2009 r. 

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 20.10.2009 r.

2008 rok

Wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego
Wniosek
Interpretacja indywidualna z dnia 10.12.2008 r.