Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rysunek zmian studium - obowiązujących i w opracowaniu

Zmiany w opracowaniu
Zmiany obowiązujące
w opracowaniu pozostały obszary 7,8,10

studium gmin ościennych

studium ujednolicone

plansza nr 55 - projektowana struktura funkcjonalno - przestrzenna miasta

Liczba odsłon: 3236