PLANY W TOKU

PLANY NAD KTÓRYMI AKTUALNIE PRACUJE BIURO

NAZWA PLANU

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

STATUS

MPZP nr 256/8/2013 "Słocina-Zachód" na osiedlu Słocina w Rzeszowie

link

Procedura zakończona
Materiały przekazane do Biura Rady Miasta

Zmiana nr 310/5/2019 MPZP nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie z późń. zm.

link

Procedura zakończona
Materiały przekazane do Biura Rady Miasta

Zmiana Nr 301/6/2018 MPZP nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII.

link

Procedura zakończona
Materiały przekazane do Biura Rady Miasta

MPZP nr 253/5/2013 - II "Dworzec" w Rzeszowie

link

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: LINK
Termin składania uwag do projektu: do 21 maja 2021 r.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta Rzeszowa: do 11 czerwca 2021 r.

MPZP nr 316/1/2020 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

link

Procedura zakończona
Planowane wniesienie na sesje

Zmiana nr 318/3/2020 MPZP nr 190/2/2010
w rejonie "Miłocin-Park" w Rzeszowie - część A

link

Procedura zakończona
Materiały przekazane do Biura Rady Miasta

MPZP nr 172/11/2008 - I "Nad Zalewem" w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 189/1/20210 "Zwięczyca - Nad Lubczą" w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 284/7/2016 "Kopiec Konfederatów Barskich" w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 261/1/2014 "Śródmieście I" w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 201/13/2010 "Staromieście - Przy Drodze" w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 297/2/2018 pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 312/7/2019 w rejonie ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 279/2/2016 pomiędzy ul.A.Zelwerowicza i ul. J. Kiepury w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 92/22/2004 - B w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Kiepury w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 320/1/2021 terenów nadrzecznych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie

link

Ogłoszenie o przystąpieniu: LINK
Termin składania wniosków: do 4 czerwca 2021 r.