PLANY W TOKU

PLANY NAD KTÓRYMI AKTUALNIE PRACUJE BIURO

NAZWA PLANU

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

STATUS

MPZP nr 256/8/2013 "Słocina-Zachód" na osiedlu Słocina w Rzeszowie

link

Procedura zakończona
Materiały przekazane do Biura Rady Miasta

Zmiana nr 310/5/2019 MPZP nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie z późń. zm.

link

Procedura zakończona
Materiały przekazane do Biura Rady Miasta

Zmiana Nr 301/6/2018 MPZP nr 145/16/2006 przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII.

link

Procedura zakończona
Materiały przekazane do Biura Rady Miasta

MPZP nr 172/11/2008 - I "Nad Zalewem" w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 189/1/20210 "Zwięczyca - Nad Lubczą" w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 284/7/2016 "Kopiec Konfederatów Barskich" w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 261/1/2014 "Śródmieście I" w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 201/13/2010 "Staromieście - Przy Drodze" w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 297/2/2018 pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 312/7/2019 w rejonie ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 279/2/2016 pomiędzy ul.A.Zelwerowicza i ul. J. Kiepury w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 92/22/2004 - B w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Kiepury w Rzeszowie

link

Prace projektowe

MPZP nr 320/1/2021 terenów nadrzecznych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie

link

Ogłoszenie o przystąpieniu: LINK
Termin składania wniosków: do 4 czerwca 2021 r.
Prace projektowe
Uzgodnienia/opinie: od 1 lipca 2021 r.
Wyłożenie: od 23 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. 
Dyskusja publiczna: 12 sierpnia 2021 r., o godz. 17.00
Termin składania uwag: do 27 sierpnia 2021 r.
Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta: do 17 września 2021 r.
Procedura zakończona
Materiały przekazane do Biura Rady Miasta

MPZP nr 321/2/2021 "Ogrody Staromiejskie" w Rzeszowie

link

Ogłoszenie o przystąpieniu: LINK
Termin składania wniosków: do 10 sierpnia 2021 r.
Prace projektowe
Uzgodnienia/opinie: od 15 września 2021 r.
Wyłożenie: od 20 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r. 
Dyskusja publiczna: 4 listopada 2021 r., o godz. 10.00
Termin składania uwag: do 23 listopada 2021 r.

Zmiana nr 322/3/2021 MPZP nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie 

link

Ogłoszenie o przystąpieniu: LINK
Termin składania wniosków: do 10 września 2021 r.

MPZP nr 323/4/2021 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie

link

Ogłoszenie o przystąpieniu: LINK
Termin składania wniosków: do 8 października 2021 r.