E-PUAP - elektroniczna skrzynka podawcza

Informujemy, że do Państwa dyspozycji została udostępniona Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP.

Po zalogowaniu się do ePUAP należy wejść:

  1. https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
  2. Wybrać „ZAŁATW SPRAWĘ”.
  3. W polu „USTAW/ZMIEŃ” należy wpisać „BRMR”, a następnie wybrać z listy „BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA”.
  4. Poniżej wypełnić odpowiednie pola i rodzaj pisma.
  5. Podpisać/opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
  6. Wyślij.