Dyskusje publiczne

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 315/10/2019 przy ulicy Jabłońskiego w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r., o godz. 10.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 9.30 dnia 20 stycznia 2021 r. na adres e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl.