Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Azbest

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Miasto Rzeszów

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032” został przyjęty uchwałą Nr VIII/136/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r.

Podstawą do opracowania Programu była przeprowadzona w roku 2010 na terenie miasta Rzeszowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W Programie oprócz danych pozyskanych w wyniku inwentaryzacji, dotyczących ilości oraz stopnia pilności usunięcia wyrobów azbestowych, zawarto również szacunek kosztów usunięcia tych wyrobów, harmonogram działań, procedury postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a także analizę dostępnych źródeł finansowania działań zmierzających do eliminacji azbestu z terenu miasta Rzeszowa.

Program został zmieniony:
- uchwałą nr XI/240/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 31 maja 2011 r.,
- uchwałą nr XXIII/485/2011 Rady Miasta Rzeszowa z 28 grudnia 2011 r.,
- uchwałą nr XLIV/842/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r.,
- uchwałą nr LXVIII/1265/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2014 r.,
- uchwałą nr IX/171/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą nr XXV/554/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 kwietnia 2016 r.,
- uchwałą nr XLI/885/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28.03.2017 r.,
- uchwałą nr LXV/1542/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25.09.2018 r.,
- uchwałą nr XV/276/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18.06.2019 r.
- uchwałą nr XXXI/626/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2020 r,
- uchwałą nr XLV/968/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Załączniki: