Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Formy Ochrony Przyrody na terenie Miasta Rzeszowa

L.p.

Gatunek drzewa

lokalizacja pomnika przyrody obwód pnia na wysokosci 130 cm [cm]

1

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 1163/1; obr.207
ul. 3 – go Maja 15

355

2

Platan klonolistny
(Platanus acerifolia)

dz. nr 1278; obr.207

ul. Zamkowa

494

3

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 1194; obr.207
ul. Lisa – Kuli 12

376

4

Kłęk kanadyjski
(Gymnocladus dioica)

dz. nr 908/6; obr.207
ul. Jagiellońska 24

231

5

Buk pospolity

(Fagus sylvatica)

dz. nr 1419/7; obr.207
ul. Dąbrowskiego
Park Miejski

337

6

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 579/10; obr.214
ul. Witkacego

331

7

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 593; obr.214
ul. Bohaterów 12

273

8

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)
– 11 sztuk

Kasztanowiec zwyczajny

(Aesculus hipocastanum)
– 1 sztuka (B)

zbiorowy pomnik przyrody

dz. nr 874/2, 874/5
  obr.207
ul. Ks. Sondeja 9

 

A-242, B-267,
C-356, D-257,
E-228, F-198,
G-185, H-294,
I-269, J-178,

K-239, L-257,

9

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 868/5; obr.207

ul. Ks. Jałowego

351

10

Dąb szypułkowy

(Quercus robur) 
– 2 sztuki

zbiorowy pomnik przyrody

dz. nr 838/2; obr.207
al. Cieplińskiego

A-324, B-247

11

Kasztanowiec zwyczajny

(Aesculus hipocastanum)

– 2 sztuki

zbiorowy pomnik przyrody

dz. nr 838/2; obr.207
al. Cieplińskiego

A-220, B-222

12

Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
– 2 sztuki

zbiorowy pomnik przyrody

 

dz. nr 841; obr.207
ul. Moniuszki 10

A-262, B-264

 

13

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata)
– 2 sztuki

zbiorowy pomnik przyrody

dz. nr 841; obr.207
ul. Moniuszki 10

A-243, B-280

 

14

Lipa szerokolistna

(Tilia platyphyllos)

dz. nr 951/3; obr.207
ul. Zygmuntowska

359

15

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 603/4; obr.207
al. Piłsudskiego 28

360

16

Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

dz. nr 259; obr.207
ul. Sienkiewicza 12

297

17

Wiąz szypułkowy
(Ulmus laevis)
– 2 sztuki

zbiorowy pomnik przyrody

dz. nr 712/4; obr.207      ul. Targowa 13

A-306, B-312

18

Wiąz szypułkowy

(Ulmus laevis)

dz. nr 1076; obr.207
ul. Spytka – Ligęzy 12

388

 

19

Wiąz szypułkowy

(Ulmus laevis)

dz. nr 1099; obr.207
ul. Szpitalna

382

20

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 11/2; obr.208
al. Rejtana 10

463

21

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 270/12; obr.220
ul. Wandy Tarnowskiej

562

 

22

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
– 8 sztuk
2 wywroty (D, E)

zbiorowy pomnik przyrody

dz. nr 531/6, 535; obr.211 rezerwat leśny „Lisia Góra”

A-511, B-325,
C-429,
D-wywrot,
E-wywrot,
F-445,
G-617,
H-446,
I-493,
J-356;233
- dwupniowy

23

Lipa drobnolistna

(Tilia cordata)

dz. nr 270; obr.224
ul. Świętojańska 91

308

24

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 275; obr.224
ul. Świętojańska 89

380

25

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 284; obr.224
ul. Świętojańska 35

370

26

Kasztanowiec zwyczajny

(Aesculus hipocastanum)

dz. nr 299/1; obr.222
ul. Dworzysko

233

27

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 299/1; obr.222
ul. Dworzysko

359

28

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 300; obr.222
ul. Dworzysko

536

29

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

dz. nr 300; obr.222
ul. Dworzysko

214

30

Klon pospolity

(Acer platanoides)

dz. nr 301/3; obr.222
ul. Dworzysko

390

31

Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior)

dz. nr 301/3; obr.222
ul. Dworzysko

185

32

Modrzew europejski

(Larix decidua)

dz. nr 302/9; obr.222
ul. Dworzysko

177

33

Modrzew europejski

(Larix decidua)

dz. nr 302/9; obr.222
ul. Dworzysko

146

34

Modrzew europejski

(Larix decidua)

dz. nr 302/9; obr.222
ul. Dworzysko

190

35

Klon pospolity

(Acer platanoides)

dz. nr 309/4; obr.222
ul. Dworzysko

202

36

Klon pospolity

(Acer platanoides)

dz. nr 309/4; obr.222
ul. Dworzysko

253

37

Jesion wyniosły

(Fraxinus excelsior)

dz. nr 309/4; obr.222
ul. Dworzysko

167

38

Miłorząb dwuklapowy

„Józef”

(Ginko biloba)

dz. nr 357/47; obr.226
ul. Miłocińska

236

39

Platan klonolistny
„Jan”

(Platanus acerifolia)

dz. nr 357/47; obr.226
ul. Miłocińska

310

40

Dąb szypułkowy
„Czech”

(Quercus robur)

dz. nr 357/47; obr.226
ul. Miłocińska

287

41

Dąb czerwony
„Kazimierz”

(Quercus rubra)

dz. nr 357/47; obr.226
ul. Miłocińska

341

42

Dąb szypułkowy
„Rus”

(Quercus robur)

dz. nr 357/47; obr.226
ul. Miłocińska

315

43

Modrzew europejski
„Mikołaj”

(Larix decidua)

dz. nr 357/20; obr.226
ul. Miłocińska

301

44

Dąb czerwony
„Lech”

(Quercus rubra)

 

dz. nr 357/20; obr.226
ul. Miłocińska

352

45

Magnolia pośrednia
„Małgorzata”
(Magnolia grandiflora)

dz. nr 357/20; obr.226
ul. Miłocińska

94;104;78;70
- czteropniowa

46

Buk zwyczajny
„Karol”

(Fagus sylvatica)

dz. nr 357/38; obr.226
ul. Miłocińska

427

47

Dąb szypułkowy
„Jan”
(Quercus robur)

dz. nr 2169; obr.207
ul. Podpromie

392

48

Dąb szypułkowy
„Julian”
(Quercus robur)

dz. nr 2179/1; obr.209
ul. Kiepury 19

406

49

Tulipanowiec amerykański
„Marian”

(Liriodendron tulipifera)

dz. nr 1600/11; obr.223 ul. Jarowa 152

536 (285;271;231) – trzypniowy

50

Lipa drobnolistna
„Zofia”

(Tilia cordata)

dz. nr 994/1; obr.218

ul. Traugutta 39a

264

51

Jesion wyniosły

„Mateusz”

(Fraxinus excelsior)

dz. nr 949; obr.207

ul. Moniuszki

305

52

Dąb szypułkowy
„Franciszek”
(Quercus robur)

dz. nr 1815; obr.225
ul. Budziwojska 413

358

53

Buk zwyczajny

„Tadeusz”

(Fagus sylvatica)

dz. nr 868/4; obr.207

Park Jedności Polonii
z Macierzą przy
ul. Pułaskiego 

233

54

Topola szara

(Populus canescens)

„Anna”

dz. nr 531/7; obr.211

przy ścieżce pieszo rowerowej
w sąsiedztwie rezerwatu  „Lisia Góra”

492

55

Topola szara

(Populus canescens)

„Wanda”

dz. nr 579/6; obr.214 Park na Osiedlu Kmity (al. Witosa,
ul. Wyspiańskiego)

374

56

Dąb szypułkowy

„Kasper Eugeniusz”

(Quercus robur)

dz. nr 3599/2; obr.222 ul. Magórska 53

381

57

Jesion wyniosły

„Sebastian”

(Fraxinus excelsior)

dz. nr 2060/12; obr.219 ul. Powstańców Śląskich

545

460;85

dwupniowy

58

Dąb szypułkowy

„Jakub”

(Quercus robur)

dz. nr 2539/3; obr.209 ul. Wieniawskiego

Park Zalesie

333

59

Modrzew europejski

„Słotek”

(Larix decidua)

dz. nr 1102/13; obr.221

ul. Św. Marcina

PGL LP

363

60

Platan klonolistny

„Roch”
(Platanus acerifolia)

dz. nr 2060/12; obr.219

ul. Powstańców Śląskich

380

61

Lipa szerokolistna

„Jadwiga”

(Tilia platyphyllos)

dz. nr 659/2; obr.207

al. Piłsudskiego

305

62

Wiąz pospolity

„Lucjan”

(Ulmus minor)

dz. nr 335/3; obr.207

ul. Kochanowskiego

306

 

Formy ochrony przyrody na terenie Miasta Rzeszowa.

 

1.Obszar Natura 2000 „Wisłok Środkowy z Dopływami” na Zalewie Rzeszowskim o powierzchni w granicach miasta wynoszącej 130ha.

2.Rezerwat przyrody o charakterze leśnym „Lisia Góra” o powierzchni 8,11ha usytuowany jest w południowej części miasta nad zachodnim brzegiem Zalewu Rzeszowskiego.

3.Pomniki przyrody wg zestawienia w tabeli.

W mieście znajduje się 62 pomników przyrody żywej w tym 55 pojedynczych pomników przyrody i 7 zbiorowych pomników przyrody w skład, których wchodzi
32 sztuki drzew (w tym 2 wywroty). Łącznie na terenie miasta znajduje się 87 sztuk drzew (w tym 2 wywroty) prawem chronionych jako pomniki przyrody.

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

4.Ochrona gatunkowa roślin.

Na terenie miasta występują następujące gatunki roślin objęte ochroną ścisłą lub częściową: Zimowit jesienny (w Parku Papieskim u zbiegu al. Armii Krajowej
i al. Sikorskiego), Centuria pospolita (okolice Strugu), Kukułka szerokolistna (okolice ul. Dębickiej), Podkolan biały (rezerwat „Lisia Góra”).