Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Rzeszowa

Załączniki:

Raport z realizacji Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030 wykonanay za rok 2020.

Raport z realizacji Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Rzeszowa do roku 2030, wykonany za rok 2020, który jest pierwszym pełnym okresem rozliczeniowym.

Załączniki: