Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Komunikaty i informacje dotyczące ochrony środowiska

  • WYMIEŃ STARY PIEC NA NOWY!!!

  • Ważna informacja dla osób przebywajacych na terenach otwartych, do których maja dostępn zwierzęta dzikie(Dziki)

  • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o przyznaniu dotacji celowej na zadania związane z rozwojem ogrodów działkowych w 2021 r.

  • Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w latach 2020-2024

  • Ogłoszenie dotyczące dotacji przekazanej Rodzinnym Ogrodom Działkowym w Rzeszowie w 2021 r.

  • Jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie w dniach 9-18 września 2021 r.

  • ogłoszenie dot. umowy dotacji Nr 6849/2021/OZ/R/DA na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Rzeszów”.

  • Ogłoszenie dot. dofinansowania zadania pn. ,,Ochrona pomnika przyrody: Dąb szypułkowy...” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Strona 1 z 2