Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Komunikaty i informacje dotyczące ochrony środowiska

  • WYMIEŃ STARY PIEC NA NOWY!!!

  • Ważna informacja dla osób przebywajacych na terenach otwartych, do których maja dostępn zwierzęta dzikie(Dziki)

  • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o przyznaniu dotacji celowej na zadania związane z rozwojem ogrodów działkowych w 2021 r.

  • Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w latach 2020-2024

  • Ogłoszenie dotyczące dotacji przekazanej Rodzinnym Ogrodom Działkowym w Rzeszowie w 2021 r.

  • Jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie w dniach 9-18 września 2021 r.