Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - 2019 r.

Zgłoszenie instalacji z dnia 19.12.2019 r.

Ponowne zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RZE 1043C zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69.