Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - 2019 r.

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 10.12.2019 r.

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do przyjęcia zgłoszenia informacji o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - instalacji radiokomunikacyjnej BT 20664 Rzeszów Lwowska A2 52510, 35-307 Rzeszów, ul. Armii Krajowej 92.