Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - 2019 r.

Sprzeciw w sprawie przyjęcia zgłoszenia instalacji z dnia 10.12.2019 r.

Sprzeciw w sprawie przyjęcia zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. nr BT 20662 Rzeszów Grunwaldzka A2 52508, zlokalizowanej w Rzeszowie na działce nr 1139/6 przy ul. Słowackiego 24.