Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - 2019 r.

Informacja o zmianie danych w instalacji z dnia 22.11.2019 r.

Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT 22174 Rzeszów EAST, zlokalizowanej na kominie przy ul. Leszka Czarnego 1 w Rzeszowie.