Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne - 2019 r.

Zgłoszenie instalacji z dnia 18.11.2019 r.

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RZE 1053 A, zlokalizowanej w Rzeszowie na działkach nr 2293/5 i 2293/8.