Informacje dodatkowe

BANER INFORMACYJNY DOTYCZĄCY E-USŁUGI UMOŻLIWIAJĄCEJ WNIOSKOWANIE ONLINE O ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO
BANER INFORMACYJNY DOTYCZĄCY E-USŁUGI UMOŻLIWIAJĄCEJ WNIOSKOWANIE ONLINE O ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Urząd Stanu Cywilnego prosi i apeluje o maksymalne ograniczenie wizyt w USC.

  • Osoby dokonujące zgłoszenia urodzenia noworodka proszone są o dokonywanie rejestracji za pośrednictwem platformy e-PUAP.
  • Zgłoszenia zgonu prosimy dokonywać przez jednego przedstawiciela rodziny zmarłego.
  • Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym proszone są o składanie wniosków za pośrednictwem platformy e-PUAP lub drogą korespondencyjną.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie, prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia dogodnego sposobu załatwienia sprawy. Pełną informację z zakresu rejestracji stanu cywilnego można uzyskać telefonicznie pod ogólnodostępnym numerem telefonu 177 88 99 00 lub bezpośrednio u pracowników merytorycznych pod następującymi numerami telefonów:

Rejestracja urodzeń: sporządzenie aktu urodzenia dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy tel. 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875 46 47, 17 875 46 50.

Rejestracja małżeństw: przyjmowanie zapewnień przedślubnych i ustalanie terminu ślubu cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego w formie konkordatowej,  wpisywanie zagranicznych aktów małżeństw oraz wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą tel. 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Rejestracja zgonów: sporządzenia aktu zgonu oraz  wpisywanie zagranicznych aktów zgonu tel. 17 875 46 10,  17 875 44 79,

Archiwum: wydawanie odpisów aktów stanu cyw. tel. 17 875 44 37, 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55,

Zmiana imienia i nazwiska oraz wpisywanie zagranicznych aktów urodzeń: tel. 17 875 46 20

 

Zgłoszenie urodzenia dziecka za pośrednictwem platformy e-PUAP

W związku ze stanem epidemii COVID-19 oraz znacznie zwiększoną ilością zgłoszeń urodzenia za pośrednictwem platformy e-PUAP, uprzejmie informujemy, że wysyłka odpisu aktu urodzenia, zaświadczenia o zameldowaniu i powiadomienia o nadaniu numeru PESEL może nastąpić kilka dni po sporządzeniu aktu urodzenia.

 

I N F O R M A C J A

 

W SOBOTY

URZĄD STANU CYWILNEGO

JEST NIECZYNNY

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

ŚLUBY UDZIELANE SĄ W RATUSZU

Ul. RYNEK 1

Godziny pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, środa od godziny 7:30 do 17:00.

Śluby cywilne udzielane są w rzeszowskim Ratuszu w soboty zgodnie z terminarzem.

W związku z ograniczeniami związanymi ze stanem epidemii uprzejmie informujemy, że złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego podlega ogólnym przepisom wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.).

Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Liczbę osób uczestniczących w uroczystości zawarcia małżeństwa prosimy ograniczyć do 7 osób, w tym narzeczeni oraz świadkowie. Liczba ta odnosi się zarówno do osób zaczepionych przeciw COVID-19 jak i osób niezaszczepionych. Wszyscy uczestnicy uroczystości obowiązani są do zakrywania nosa i ust. Nakazu tego nie stosuje się w odniesieniu do narzeczonych zawierających małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.Bieżąca informacja dotycząca terminów, w których udzielane są śluby dostępna jest pod numerem telefonu 17 8754184, 17 875 46 07, 17 875 46 21 w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku.


Informujemy, że dnia 21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji, e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.
Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych POPC.

Poniżej podajemy link do informacji o e-usłudze na Gov.pl -
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Załączniki: