Sprawy obywatelskie

Punkt Obsługi Mieszkańców

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych informacje

Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy Pl. Ofiar Getta 7, pok. 49 (III piętro), tel. 17/875-41-46. Interesantów przyjmuje w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Biuro Rzeczy Znalezionych to miejsce, w którym możesz sprawdzić, czy jest tam rzecz, którą zgubiłeś. Możesz też przynieść tam rzecz, którą znalazłeś.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:
Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem

Gdzie załatwisz sprawę?
Urząd Miasta Rzeszowa pl. Ofiar Getta 7 pok. 49 (III piętro) - Wydział Organizacyjno – Administracyjny Oddział Gospodarczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jakie druki musisz wypełnić?
Wypełniasz wniosek „Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy", jeżeli chcesz oddać rzecz, którą znalazłeś. Napisz gdzie i kiedy znalazłeś rzecz. Wniosek dostaniesz na miejscu w Biurze Rzeczy Znalezionych. Pracownik pomoże Ci w uzupełnieniu wniosku.

Kolejne kroki w Urzędzie:
Nie ma kolejki do Biura Rzeczy Znalezionych i nie musisz czekać.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?
Sprawę załatwisz na miejscu - od razu.


Czy musisz płacić za załatwienie tej sprawy?
Oddanie rzeczy do Biura jest bezpłatne.

UWAGA!!!
Sprawę załatwisz tylko osobiście.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397).
Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz.459 z późn. zm. ), Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobe uprawnioną odebrana w ciagu roku od dnia doreczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staję się własnością znalazcy, jezaeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jezeli jednak rzecz zostałą oddana staroscie, znalazca staję się jej właścicielem, jezeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materialem archiwalnym po upływie terminu jej odebrania przez osobę uprawnioną staję się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.