Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Informacje z art. 37 ust. o fin. pub.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o udzielonych w IV kwartale 2019 r. umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
16.12.2019 r.
Zatwierdził Janina Dyjak 16.12.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
16.12.2019 r.