Informacja

Informacja o zmianie przepisów prawnych dotyczących przerejestrowania pojazdów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020r wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzające karę pieniężną  w wysokości od 200 zł do 1000zł za nieprzerejestrowanie pojazdu  w 30 dniowym terminie.
Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie rejestruje pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000zł.
Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  nie zawiadamia w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę
o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000zł.