Informacja dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych

Informacja dotycząca odbioru odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe – są to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na odpady komunalne. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, zabawki dużych rozmiarów, rowery.

Odpady wielkogabarytowe przyjmowane są w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzonych w dwóch lokalizacjach:
- ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów,
- al. gen. Władysława Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów.
Punkty czynne są we wtorki, czwartki i soboty w godz. 10 – 18.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje możliwość dwukrotnego w ciągu roku odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, a w przypadku zabudowy wielolokalowej z pergoli śmietnikowej.

Usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości może zamówić telefonicznie dzwoniąc pod numer 17 861 30 31 lub 17 861 30 32. W przypadku zabudowy wielolokalowej terminy odbioru z poszczególnych pergoli ustala zarządca.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju odpady remontowe, budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady wielkogabarytowe z nieruchomości niezamieszkałych przyjmowane są w PSZOK-ach odpłatnie.