Informacja dotycząca sposobu gromadzenia odpadów w pojemnikach i workach

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa zwraca się z uprzejmą prośbą o zgniatanie, przed umieszczeniem, w pojemnikach lub workach, odpadów komunalnych: plastikowych butelek po napojach, plastikowych butelek po środkach czystości, odpadów wielomateriałowych (np. kartony po sokach i produktach mlecznych), opakowań z aluminium (np. puszki po napojach, piwie), opakowań z tektury. Dzięki zgniataniu w/w odpadów zmniejszymy ich objętość, a co za tym idzie więcej odpadów zmieści się w pojemniku lub worku.