Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w następujący sposób:

 - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - w przypadku osoby posiadającej nieruchomość na własność (nie dotyczy to przypadków, gdzie jest współwłasność). 
W pierwszej kolejności należy wypełnić formularze z aktywnymi polami do wypełnienia - dokumenty DO-1 i ZN-1 i je zapisać na dysku komputera. Aktualnie obowiązujące formularze deklaracji można pobrać poniżej. Następnie należy wejść na link do elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, gdzie można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączając wypełnione formularze DO-1 i ZN-1 obowiązujące od  1 marca 2020 roku. Przed załączeniem dokumentów należy wybrać urząd w którym chce się załatwić sprawę: GMINA MIASTO RZESZÓW – bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy poprawie będzie można złożyć deklarację. W pozycji wybierz rodzaj pisma należy wybrać „wniosek”. W pozycji tytuł pisma należy wpisać – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po załączeniu do wniosku formularzy DO-1, ZN-1, należy wniosek podpisać profilem zaufanym i wysłać do Gminy,

- przesłania wypełnionej deklaracji w wersji papierowej pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10,  35-103 Rzeszów,

- dostarczenia wypełnionej deklaracji do:

  • Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Hanasiewicza 10. (w godzinach pracy Wydziału od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 17:00),
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy Świat, ul. Krakowska 20,
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, ul. Kopisto 1,
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65,
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Rzeszów, al. Piłsudskiego 44.

Opis formularza:

Wzory formularzy obowiązujące:

od dnia 17.09.2021

od dnia 01.03.2020

do dnia 16.09.2021

od dnia 01.06.2019

do dnia 29.02.2020

od dnia 29.06.2016

do dnia 31.05.2019

od dnia 25.04.2014

do dnia 28.06.2016

od dnia 01.07.2013

do dnia 24.04.2014

Formularze do wydrukowania i wypełnienia ręcznego

Deklaracja DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwykły plik pdf – formularz do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

DO-1

DO-1

 DO-1

DO-1

DO-1

DO-1

Załącznik ZN-1 do deklaracji (zwykły plik pdf – formularz do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

ZN-1

ZN-1

 ZN-1

ZN-1

ZN-1

ZN-1

Załącznik ZN-1A do deklaracji (zwykły plik pdf. – formularz do wydrukowaniac i wypełnienia ręcznego)

ZN-1A

ZN-1A

 ZN-1A

ZN-1A

ZN-1A

ZN-1A

Formularze z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aktywny plik pdf – formularz z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania)

DO-1

DO-1

 DO-1

DO-1

DO-1

DO-1

Załącznik ZN-1 (aktywny plik pdf – formularz z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania)

ZN-1

ZN-1

 ZN-1

ZN-1

ZN-1

ZN-1

Załącznik ZN-1A (aktywny plik pdf – formularz z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania)

ZN-1A

ZN-1A

 ZN-1A

ZN-1A

ZN-1A

ZN-1A