Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2020r.  w następujący sposób:

 - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP - w przypadku osoby posiadającej nieruchomość na własność (nie dotyczy to przypadków, gdzie jest współwłasność). 
W pierwszej kolejności należy wypełnić formularze z aktywnymi polami do wypełnienia - dokumenty DO-1 i ZN-1 i je zapisać na dysku komputera. Aktualnie obowiązujące formularze deklaracji można pobrać poniżej. Następnie należy wejść na link do elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, gdzie można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączając wypełnione formularze DO-1 i ZN-1 obowiązujące od  1 marca 2020 roku. Przed załączeniem dokumentów należy wybrać urząd w którym chce się załatwić sprawę: GMINA MIASTO RZESZÓW – bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy poprawie będzie można złożyć deklarację. W pozycji wybierz rodzaj pisma należy wybrać „wniosek”. W pozycji tytuł pisma należy wpisać – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po załączeniu do wniosku formularzy DO-1, ZN-1, a w przypadku trzech lub więcej współwłaścicieli ZN1/A, należy wniosek podpisać profilem zaufanym i wysłać do Gminy,

- przesłania wypełnionej deklaracji w wersji papierowej pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10,  35-103 Rzeszów,

- dostarczenia wypełnionej deklaracji do:

  • Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Hanasiewicza 10. (w godzinach pracy Wydziału od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 17:00),
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy Świat, ul. Krakowska 20,
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, ul. Kopisto 1,
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65,
  • Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej Rzeszów, al. Piłsudskiego 44.

Ponadto przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczoną na podstawie stawek wynikających z Uchwały nr XXV/529/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2020r. poz. 530) należy uiszczać za okres od 1 marca 2020r. na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe.

W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego podanego przez organ podatkowy opłatę można uiścić na ogólny rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów nr 11 1020 4391 0000 6202 0144 6897 z opisem: "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ......", wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz  adresu zamieszkania, zgodnego z danymi podanymi w złożonej deklaracji.

Opis formularza:

Wzory formularzy obowiązujące:

od dnia 01.03.2020

od dnia 01.06.2019

do dnia 29.02.2020

od dnia 29.06.2016

do dnia 31.05.2019

od dnia 25.04.2014

do dnia 28.06.2016

od dnia 01.07.2013

do dnia 24.04.2014

Formularze do wydrukowania i wypełnienia ręcznego

Deklaracja DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwykły plik pdf – formularz do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

DO-1

 DO-1

DO-1

DO-1

DO-1

Załącznik ZN-1 do deklaracji (zwykły plik pdf – formularz do wydrukowania i wypełnienia ręcznego)

ZN-1

 ZN-1

ZN-1

ZN-1

ZN-1

Załącznik ZN-1A do deklaracji (zwykły plik pdf. – formularz do wydrukowaniac i wypełnienia ręcznego)

ZN-1A

 ZN-1A

ZN-1A

ZN-1A

ZN-1A

Formularze z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aktywny plik pdf – formularz z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania)

DO-1

 DO-1

DO-1

DO-1

DO-1

Załącznik ZN-1 (aktywny plik pdf – formularz z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania)

ZN-1

 ZN-1

ZN-1

ZN-1

ZN-1

Załącznik ZN-1A (aktywny plik pdf – formularz z aktywnymi polami do wypełnienia i wydrukowania)

ZN-1A

 ZN-1A

ZN-1A

ZN-1A

ZN-1A