Informacja dla wytwórców odpadów zarejestrowanych w BDO (DziałXI/XII) oraz zbierający zużyty sprzęt.dotycząca zlecenia bezpłatnego odbioru zużytych źródeł światła oraz zużytych opraw oświetleniowych.

Wytwórcy odpadów zarejestrowani w BDO (Dział XI/XII) oraz zbierający zużyty sprzęt mogą złożyć w ElektroEko zlecenie bezpłatnego odbioru zużytych źródeł światła oraz zużytych opraw oświetleniowych.

Warunkiem oceny możliwości przyjęcia zlecenia do realizacji i jego potwierdzenia przez ElektroEko jest:

  • Techniczna możliwość wystawienia KPO w BDO przez wytwórcę odpadu (również instalatora);
  • Posiadanie minimalnej masy zużytego sprzętu wynoszącej 250 kg:
  • 1500 sztuk/250 kg - ilość/masa źródeł światła zgłaszana do odbioru,
  • 250 kg - opraw zgłaszana do odbioru (lub 250 kg łącznie - źródeł światła, opraw oraz innego zużytego sprzętu – tv, pralka, lodówka, komputer, drukarka itp.);
  • Przekazanie zużytych źródeł światła bez opakowań jednostkowych oraz spakowanie ich w sposób zapewniający bezpieczny i zgodny z przepisami transport. Świetlówki liniowe należy ściśle ułożyć w pojemnikach lub, w przypadku braku pojemników, należy ułożyć je na palecie z zabezpieczonymi narożnikami (za pomocą drewnianych listewek) i dodatkowo należy je zabezpieczyć folią stretch;
  • Przekazanie kompletnych opraw oświetleniowych, z których uprzednio wyjęto źródła światła (nie dotyczy opraw LED) i przygotowanie wyjętych źródeł światła w sposób opisany powyżej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  https://zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow/  NUMER INFOLINII: 22 375 92 73.

W celu zgłoszenia odbioru należy zapoznać się ze szczegółami i informacjami zawartymi na stronie https://zuzyteoswietlenie.pl/dla-profesjonalistow/ i prawidłowo wypełnić formularz podając wszystkie wymagane dane.

W celu zgłoszenia bezpłatnego odbioru pozostałych kompletnych elektrośmieci z firmy/instytucji, proszę o wypełnienie formularza https://ekomaster.pl/Formularz/Default.aspx?tryb=110  na stronie http://elektroniczne-odpady.pl/

Zlecenie trafia do współpracującego z ElektroEko wyselekcjonowanego zakładu przetwarzania.

ElektroEko jest Organizacją Odzysku, która organizuje, finansuje oraz koordynuje proces odbioru i przetwarzania zużytego sprzętu (za pośrednictwem operatorów = wyspecjalizowanych firm zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt).

Termin odbioru jest uzgadniany z osobą wskazaną w zleceniu i pracownika zakładu przetwarzania (14 dni roboczych – w zależności od lokalizacji).

Minimum logistyczne wynosi 250 kg (możliwość zmniejszenia do 150 kg – w zależności od lokalizacji).

ElektroEko odbiera wszystkie rodzaje kompletnego zużytego sprzętu, określone w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, m.in. monitory, komputery, drukarki, kopiarki, faxy, AGD, RTV itp.

Z uwagi na charakter działalności i ograniczenia co do rodzaju prowadzonej działalności, innego rodzaju odpady powstające w firmach, jak np. kartony i opakowania, meble, tonery do drukarek nie wchodzą w zakres ich usługi (ich ewentualny odbiór należy uzgadniać w zakładem przetwarzania, który realizuje zlecenie).