Zasady segregacji odpadów komunalnych - zabudowa niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne, zlokalizowanej na nieruchomości mieszanej

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Szanowny Właścicielu nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zlokalizowanej na nieruchomości mieszanej (która w części jest nieruchomością zamieszkałą, a w części niezamieszkałą na której powstają odpady).

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19) Gmina Miasto Rzeszów wprowadziła od dnia 1 stycznia 2019 r. nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przy zadeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów, odpady segregujemy na następujące frakcje: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO, ODPADY „BIO”, ODPADY KOMUNALNE „NIEPODLEGAJĄCE SEGREGACJI”.
Firma wywozowa dostarcza worki i pojemniki na odpady. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik podziemny i  prasokontener (w przypadku zadeklarowania takich pojemników) jest po stronie właściciela nieruchomości.

Pojemniki dostępne są w następujących pojemnościach:

 • 60 litrów
 • 80 litrów
 • 120 litrów
 • 140 litrów
 • 180 litrów
 • 240 litrów
 • 360 litrów
 • 700 litrów
 • 900 litrów
 • 1100 litrów
 • 5 m3 - kontener typu KP-5
 • 7 m3 - kontener typu KP-7
 • 10 m3 - kontener typu KP-10

Ponadto dostępne są worki o pojemności 120-litrów na odpady „niepodlegające segregacji”.


JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE:

Pojemnik lub żółty worek z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”:
Wrzucamy: metal, opakowania z metali (puszki metalowe), tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (zgniecione i bez zawartości plastikowe butelki po sokach lub innych napojach, niezatłuszczone reklamówki, woreczki foliowe, plastik), opakowania wielomateriałowe, (kartony papierowe zawierające folię metalową).
Nie wrzucamy: opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych, strzykawek, styropianu, pianki budowlanej, folii budowlanej, tapicerki).

Pojemnik lub niebieski worek z napisem „PAPIER”:
Wrzucamy: papier (suche i niezatłuszczone gazety, książki, zeszyty, tekturę i kartony), opakowania z papieru i tektury (torby i worki papierowe).
Nie wrzucamy: opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych, worków po cemencie i zaprawach, tapet, zużytych torebek z herbaty, artykułów higienicznych.

Pojemnik lub zielony worek z napisem „SZKŁO”:
Wrzucamy: butelki szklane bez zawartości, słoiki bez zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek, inne opakowania szklane po artykułach spożywczych.
Nie wrzucamy: szyb okiennych i samochodowych, luster, porcelany, ceramiki, żarówek, świetlówek, termometrów, szkła zbrojonego, żaroodpornego, zniczy, szkła gospodarczego (misek, talerzy, doniczek, figurek), artykułów wykonanych z połączenia szkła z innymi materiałami.

Pojemnik lub ciemnobrązowy worek z napisem „BIO”:
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rzeszowa przez odpady „Bio” rozumie się odpady kuchenne ulegające biodegradacji wyłącznie pochodzenia roślinnego.
Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, fusy po kawie i herbacie, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego.
Nie wrzucamy: artykułów  higienicznych, odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego, odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie).

Pojemnik z napisem „ODPADY NIEPODLEGAJĄCE SEGREGACJI”:
Wrzucamy: artykuły higieniczne, papier zatłuszczony, ceramikę, porcelanę, kryształy, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego.
Nie wrzucamy: odpadów podlegających segregacji: Szkła opakowaniowego, Metali i tworzyw sztucznych, Papieru i tektury, odpadów „BIO”, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, termometrów i innych odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie).

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:   

„Metale i tworzywa sztuczne” – raz na dwa tygodnie
„Papier” - raz na dwa tygodnie
„Szkło” - raz w miesiącu
„Bio” - raz w tygodniu
Odpady „Niepodlegające segregacji” - raz w tygodniu

Po złożeniu deklaracji zostanie do Państwa dostarczony przez firmę wywozową harmonogram odbioru odpadów wraz z pojemnikiem. Harmonogram jest także dostępny na stronie internetowej bip.erzeszow.pl, w zakładce: "Wywóz śmieci, woda, ścieki”.
Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacyjnego Miasta Rzeszowa pod adresem bip.erzeszow.pl, zakładka: "Wywóz, śmieci, woda, ścieki"