Obwoźna zbiórka odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Rzeszowa

OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Rzeszów organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa w n/w godzinach w wyznaczonych terminach i punktach zbiórki.

Ponadto informuję, że n/w odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października także w piątki w godzinach 10-18.

Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane
od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki:

 • świetlówki
 • zużyte baterie
 • środki ochrony roślin
 • opakowania po środkach ochrony roślin
 • rozpuszczalniki, farby, lakiery
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach
 • kwasy i alkalia
 • środki chemiczne typu domowego
 • leki przeterminowane
 • pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki
 • termometry
 • odpady zawierające rtęć
 • żarówki energooszczędne

 Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym.

 

11.10.2021

Poniedziałek

Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej

10.30-12.30

Poniedziałek

Parking  w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr. 33

12.45-14.45

Poniedziałek

Parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Market i Frac

15.00-17.00

12.10.2021

Wtorek

Ulica Kopernika w rejonie postoju taksówek towarowych

10.30-12.30

Wtorek

Parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich

12.45-14.45

Wtorek

Parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem

Św. Józefa Kalasancjusza

15.00-17.00

13.10.2021

Środa

Parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele
pod wezwaniem Narodzenia NMP

10.30-12.30

Środa

Parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15

12.45-14.45

Środa

Parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej
– za przystankiem MPK

15.00-17.00

14.10.2021

Czwartek

Parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f

10.30-12.30

Czwartek

Parking w rejonie ul. Kustronia za blokiem Monte Casino 14 przy placówkach usługowo-handlowych

12.45-14.45

Czwartek

Ulica Hetmańska, parking za sklepem „Hetman” od strony ul. Staszica

15.00-17.00

15.10.2021

Piątek

Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej

10.00-12.00

Piątek

Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów

12.30-14.30

Piątek

Parking w rejonie kościoła przy ul. Kardynała Karola Wojtyły

15.00-17.00