OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Rzeszów organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa w n/w godzinach w wyznaczonych terminach i punktach zbiórki. Ponadto informuję, że n/w odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18.

Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki:

 • świetlówki
 • zużyte baterie
 • środki ochrony roślin
 • opakowania po środkach ochrony roślin
 • rozpuszczalniki, farby, lakiery
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach
 • kwasy i alkalia
 • środki chemiczne typu domowego
 • leki przeterminowane
 • pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki
 • termometry
 • odpady zawierające rtęć
 • żarówki energooszczędne

Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym.

22-06-2020

Poniedziałek

Parking za kościołem Saletynów

8.00-10.00

Poniedziałek

Parking w rejonie ROSiR od strony ul. Pułaskiego

10.15-12.15

Poniedziałek

Parking za przychodnią zdrowia w rej. al. T. Rejtana 32

12.30-14.30

23-06-2020

Wtorek

W rejonie skrzyżowania ul. Cichej i ul. Zielonej

8.00-10.00

Wtorek

Parking w rejonie kościoła w Słocinie i ul. Paderewskiego

10.15-12.15

Wtorek

Parking w rejonie remizy strażackiej i ul. Robotniczej

12.30-14.30

24-06-2020

Środa

Parking w rejonie Supermarketu SPAR i skrzyżowania ulic: Budziwojskiej i Podleśnej

8.00-10.00

Środa

Parking przed blokiem przy ul. Małopolskiej 2

10.20-12.20

Środa

Parking w rejonie kościoła w Załężu i ul. ks. J. Stączka

12.30-14.30

25-06-2020

Czwartek

Parking naprzeciwko bloku nr 9 przy ul. Zbyszewskiego

8.00-10.00

Czwartek

Parking w rejonie sklepu Merkury i ul. Broniewskiego

10.15-12.15

Czwartek

W rejonie pętli autobusowej MPK i Zespołu Szkół AGR przy ul. Miłocińskiej

12.30-14.30

26-06-2020

Piątek

Parking w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Zwięczycy i ul. Beskidzkiej

8.00-10.00

Piątek

Parking  przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 10 przy ul. Dębickiej 288

10.20-12.20

Piątek

Parking w rejonie OSP Bzianka przy ul. Św. Jakuba 1

12.30-14.30

29-06-2020

Poniedziałek

Parking przy ul. Matysowskiej w rejonie Rzeszowskiego Domu Kultury filia Matysówka

8.00-10.00

Poniedziałek

Parking pomiędzy ul. Krajobrazową 10 i 12

10.20-12.20

Poniedziałek

Parking przy ul. Myśliwskiej w rejonie Domu Ludowego w Miłocinie

12.40-14.30