Finanse

Bilans 2018 r. PDF pobierz
Rachunek zysków i strat 2018 r. PDF pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 r.   PDF pobierz
Informacje dodatkowe 2018 r. PDF pobierz
Bilans 2019 r. PDF pobierz
Bilans 2019 r. XLSX pobierz
Rachunek zysków i strat 2019 r. PDF pobierz
Rachunek zysków i strat 2019 r. XLSX pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 r.  PDF pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 r.  XLSX pobierz
Informacje dodatkowe 2019 r. PDF pobierz
Informacje dodatkowe 2019 r.  XLSX pobierz
Bilans 2020 r. PDF pobierz
Rachunek zysków i strat 2020 r. PDF pobierz
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 r.  PDF pobierz
Informacje dodatkowe 2020 r. PDF pobierz