Prezydenta Miasta Rzeszowa ogłosza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2021 r. - „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”