Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa