Struktura organizacyjna, Regulamin organizacyjny, Statut

Regulamin Organizacyjny, Struktura Organizacyjna

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

pobierz

ZARZĄDZENIE NR 41/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

pobierz

Regulamin organizacyjny
pobierz
Schemat organizacyjny pobierz

 

 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Statut MOPS w Rzeszowie
pobierz
Uchwała  Nr XVII/364/2015 Rady  Miasta  Rzeszowa
z dnia 27 października  2015 r
pobierz
Uchwała  Nr XXIV/518/2016 Rady  Miasta  Rzeszowa
z dnia 22 marca 2016 r
pobierz