Sprawozdania z działalności MOPS w Rzeszowie

Sprawozdania z działalności MOPS w Rzeszowie
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2010 r. pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" za 2010 r. DOC pobierz
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2011 r. DOC pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" za 2011 r. DOC pobierz
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2012 r. DOC pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" za 2012 r. DOC pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2012 rok. pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" za 2013 r. pobierz
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2013 r. pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" za 2014 r. XLS pobierz
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2014 r. XLS pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" za 2015 r. XLS pobierz
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2015 r. XLS pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" za 2016 r. XLS pobierz
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2016 r. XLS pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" za 2017 r. XLS pobierz
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2017 r. XLS pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" za 2018 r. XLS pobierz
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2018 r. XLS pobierz
Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" za 2019 r. XLS pobierz
Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za 2019 r. XLS pobierz