Kontakt

NOWY numer konta Bankowego MOPS !!!!!!:

02 1020 4391 0000 6102 0145 0212

Adres strony internetowej:

www.mopsrzeszow.pl

Adres e-mail:

sekretariat@mopsrzeszow.pl

Numery Telefonów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na:

 

ul. Jagiellońska 26

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
Dział Finansowo Księgowy
Dział Informatyki i Koordynacji Systemów Komputerowych
Dział Organizacyjno - Administracyjny

(17)85-339-27, (17)85-357-53,
(17)85-351-33,

 

ul.Jagiellońska 6

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Dział Realizacji Świadczeń i Należności

(17)862-93-31, (17)852-95-45,
(17)852-63-15, (17)852-98-94
fax (17)852-58-56

 

ul.Jagiellońska 4

Dział Obsługi Klienta i Spraw Administracyjno-Biurowych
(17)862-93-31, (17)862-93-31
(17)852-63-15, (17)852-98-94
fax (17)852-58-56

 

ul. Skubisza 4

Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

(17)86-302-53, (17)86-369-33

 

ul. Poniatowskiego 14

Dział Usług Opiekuńczych

(17)86-301-55, (17)86-124-37

 

ul.Czackiego 2

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa

tel/fax (17)85-321-12

 

ul. Staszica 10

Zespół ds. Asysty Rodzinnej
tel. (17)85-329-13

 

ul. Poniatowskiego 10

Zespół Pracowników Socjalnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(17)85-339-27, (17)85-357-53,
(17)85-351-33,

 

ul. Kochanowskiego 15

Zespół Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnych
tel. (17)85-816-12

 

ul. Seniora 2

Ośrodek Wsparcia
tel. (17)865-79-79
Rejony Opiekuńcze :

 

Rejon I

Koordynator : Lilianna Głodowska
ul. Staszica 10
(17)852 03 78

 

Rejon II

Koordynator : Agnieszka Szeliga
ul. Poniatowskiego 14 
(17) 853 34 82

 

Rejon III

Koordynator : Lucyna Sobczyk
ul.Staszica 10
(17) 853 68 38

 

Rejon IV

Koordynator : Adam Kołwa
ul.Kochanowskiego 15
(17) 852 37 30

 

Rejon V

Koordynator : Teresa Miazgowicz
ul.Czackiego 2
(17) 852 00 34

 

Rejon VI

Koordynator : Piotr Leniart
ul.Seniora 2
(17) 857 61 10

 

Rejon VII

Koordynator : Monika Trzyna
ul.Skubisza 9
(17) 863 60 17

 

Rejon VIII

Koordynator : Mariusz Osetek
ul.Skubisza 9
(17) 860 06 44

 

Rejon IX

Koordynator : Iwona Świder
ul.Witkacego 7
(17) 856 48 16