Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków

Zaświadczenie o zmianie numeracji lub/i powierzchni działki

1. Wymagane dokumenty
- wniosek
- ksero księgi wieczystej z nieaktualnymi oznaczeniami nieruchomości
2. Opłaty
Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
3. Termin odpowiedzi
Do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
4. Jednostka odpowiedzialna
Kierownik Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków 

Załączniki: