Wypisy z ewidencji gruntów i budynków

Na parterze, w budynku Wydziału Geodezji, ul. Kopernika 15 w pokoju 4 można nabyć materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.  Za udostępnianie materiałów pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem na podstawie Ustawy z dn. 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy o Postepowaniu Egzekucyjnym w Administracji.  Opłatę można uiścić na miejscu  

Informację na temat danych zawartych w Operacie Ewidencji Gruntów i Budynków można uzyskać bezpośrednio pod numerem : 17 8754848 - obsługa stron Ewidencji Gruntów i Budynków.

Dodatkowo wszelkie pytania i wnioski można kierować na adres e-mail: ge@erzeszow.pl