Metadane

Metadane Gmina Miasto Rzeszów 186301

Dane w postaci plików XML, opisujące dane będące w posiadaniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie danych geodezyjnych użytkowanych przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa.

Załączniki: