Mapy ewidencyjne i zasadnicze

Na parterze, w budynku Wydziału Geodezji, ul. Kopernika 15 w pokojach 12 i 13 można nabyć materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.  Za udostępnianie materiałów pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem na podstawie Ustawy z dn. 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy o Postepowaniu Egzekucyjnym w Administracji.  Opłatę można uiścić na miejscu