Podział nieruchomości

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

Podział nieruchomości
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o podział działki

Załączniki: zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147)

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak
3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa – Rynek 1,

Sekretariat Wydziału Geodezji – ul. Kopernika 15, pok. nr 19

Sposób załatwienia sprawy: decyzja

Termin załatwienia sprawy: 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (do terminu nie jest wliczany okres wykonania projektu podziału przez geodetę uprawnionego)

5. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 - 14 dni od dnia odbioru decyzji zatwierdzającej podział przez uczestnika postępowania.
6. Podstawa prawna
art. 92- 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147)
7. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował Piotr KORCZYKOWSKI 2 marca 2017r.
Zatwierdził Zbigniew Sebzda 2 marca 2017r.