Aktualności

Rzeszów przeciwko przemocy

Rzeszów przeciwko przemocy.
Rzeszów przeciwko przemocy.
Rzesz%C3%B3w%20przeciwko%20przemocy1
Rzesz%C3%B3w%20przeciwko%20przemocy1
Rzesz%C3%B3w%20przeciwko%20przemocy2
Rzesz%C3%B3w%20przeciwko%20przemocy2
Rzesz%C3%B3w%20przeciwko%20przemocy3
Rzesz%C3%B3w%20przeciwko%20przemocy3

Rzeszów aktywnie włącza się w kampanię „16 Dni działań Przeciwko Przemocy”. Jest to akcja zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

W naszym mieście zaplanowano szereg działań mających na celu wyczulenie mieszkańców na problem przemocy, a w szczególności na pomoc ofiarom przemocy. W akcję „Rzeszów przeciwko przemocy” zaangażowali się przedstawiciele miejskich władz, organizacji pozarządowych, społecznicy i lokalni przedsiębiorcy. Działania koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Debata społeczna, wykłady eksperckie, bezpłatna pomoc prawna czy spotkania grupy wsparcia mogą być punktem wyjścia do zrobienia pierwszego kroku, by wyzwolić się z rąk oprawcy. Nie bądźmy obojętni – reagujmy na przemoc!

 

Harmonogram działań w ramach kampanii „Rzeszów przeciwko przemocy”

1. Debata społeczna „Przemoc niejedno ma oblicze”  uczestnikami będą przedstawiciele samorządu, NGO, jak również społecznicy – debata będzie transmitowana online w social-mediach.

Termin: 6 grudnia 2021 r. godz. 17:00, Urban Lab

2. Bezpłatna pomoc prawna w punktach porad prawnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów oraz wykłady tematyczne prowadzone przez radcę prawnego MOPS w Rzeszowie, przy ul. Skubisza 4.

Wykłady tematyczne:

 • Rozwód i separacja – bez orzekania o winie lub orzekanie o winie, rozstrzygnięcia Sądu w wyroku rozwodowym/o separacji dotyczące małoletnich dzieci, w tym dotyczące władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, alimentów kontaktów, przebieg postępowania.

Termin: 06 grudnia 2021 r., godz. 18:00-19:30

 • Zasady spadkobrania – dziedziczenie ustawowe, kto jest uprawniony, dziedziczenie testamentowe, rodzaje testamentów, przeprowadzenie postępowania o nabycie spadku oraz dział spadku.

Termin: 17 stycznia 2022 r., godz. 18:00-19:30

 • Ubezwłasnowolnienie – częściowe, całkowite – przesłanki, wniosek do sądu
  i wymagane dokumenty, prawa osób ubezwłasnowolnionych, obowiązki kuratora i opiekuna prawnego.

Termin: 14 lutego 2022 r., godz. 18:00-19:30

 • Umieszczenie i skierowanie do Domu Pomocy Społecznej – przesłanki, odpłatność za DPS.

Termin: 14 marca 2022 r., godz. 18:00-19:30

 • Postępowanie sądowe dotyczące ustalenia alimentów, podwyższenia alimentów.

Termin: 04 kwietnia 2022 r., godz. 18:00-19:30

3. Dyżury przedstawicielek Rady Kobiet w rzeszowskim Ratuszu

w godzinach od 17:00 do 19:00

 • 29 listopada 2021 r. - Joanna Lasko, Anna Skiba; - sala nr 21
 • 30 listopada 2021 r. - Irena Paterek, Agnieszka Itner - sala nr 21
 • 1 grudnia 2021 r. - Irena Paterek, Dorota Rząsa - sala nr 21
 • 2 grudnia 2021 r. - Patricia Mitro, Magdalena Koryl - sala nr 21
 • 3 grudnia 2021 r. - Zastępca Prezydenta Jolanta Kaźmierczak - gabinet Pani Prezydent

4. Otwarte grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie – spotkania prowadzone będą przez certyfikowanego psychologa na terenie Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie. Pierwsze spotkanie grupy wsparcia zaplanowane jest na 20 grudnia 2021 r. w godz. od 16:00 do 17:30.

5. Kampania „Rzeszów przeciwko przemocy” w Centrum Kulturalno - Handlowym Millenium Hall

Działania informująco – edukacyjne w dniach:

 • 3 grudnia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 15:00
 • 8 grudnia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 15:00

 6. Zajęcia edukacyjne w szkołach o tematyce przemocy w okresie trwania Kampanii.

REAGUJĘ NA PRZEMOC - NIE PRZEMOCY!
rozpoznawanie i konstruktywne reagowanie w sytuacji przemocy

REAGUJĘ NA PRZEMOC - CYBERPRZEMOCY MÓWIĘ NIE!
rozpoznawanie i konstruktywne reagowanie w sytuacji cyberprzemocy

7. Uwolnij energię” spotkanie w parku rozrywki Fly Park dla osób doświadczających przemocy.

 


Potrzebujesz wsparcia? Jesteś ofiarą przemocy?
Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowi

ul. Skubisza 4
tel. 17 851 25 00, 17 851 25 01
e-mail: opsik@mopsrzeszow.plgodz. pracy: całodobowo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Pracowników Socjalnych ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie

ul. Poniatowskiego 10
tel. 17 863 71 56
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.plgodz. pracy: poniedziałek - piątek: 7:30-15:30

 

Rzeszowski ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem PRAWNIKON  

ul. Warszawska 5/7
tel. 733 660 566
e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com

Wszelkie formy wsparcia są bezpłatne.