Aktualności

Wsparcie dla osób potrzebujących na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Każda osoba potrzebująca, bezdomna, samotna na terenie miasta Rzeszowa może uzyskać codzienne wsparcie w Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ulicy Jana Styki 21. Potrzebujący mogą skorzystać z posiłku, łaźni, czystego ubrania, noclegowni, schroniska.

Codziennie od poniedziałku do piątku osoby potrzebujące mogą skorzystać z ciepłego posiłku w Kuchni Albertyńskiej przy ulicy Jana Styki 21 w godzinach od 11.00 do 13.00.

Dodatkowo  w okresie od 15 listopada 2021 r. do 15 marca 2022 r. osoby w potrzebie mogą skorzystać z ciepłego posiłku i ciepłej herbaty wydawanej w mobilnym punkcie Kuchni Albertyńskiej #AutobusCiepła, z którego wydawane będą posiłki w każdy dzień roboczy w czterech punktach na terenie miasta Rzeszowa:

  • Parking przy ZTM ul. Trembeckiego 3 w godzinach: 10:30 – 11:30,
  • Parking przy Kościele M. B. Różańcowej, ul. Orla 17 w godzinach: 11:50 – 12:50,
  • Parking Podpromie w godzinach: 13:10 – 14:10,
  • Park Papieski – parking od ulicy Armii Krajowej w godzinach: 14:30 – 15:30

Osoby potrzebujące, bezdomne mogą także skorzystać z pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie „Zupełne Dobro” z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Ks. J. Sondeja 8 w formie ciepłego posiłku, gorącej herbaty wydawanej w każdy poniedziałek od godziny 19:00 na Placu Ofiar Getta w Rzeszowie, a także skorzystać z bezpłatnego poradnictwa medycznego i zgłosić indywidualne potrzeby uzyskania pomocy.

Ponadto w każdy dzień roboczy tygodnia służby socjalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie w siedzibie Sekcji Pracowników Socjalnych do Spraw Pomocy Osobom Bezdomnym przy ulicy Kochanowskiego 15 udzielają  poradnictwa socjalnego dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby potrzebującej pomocy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące pomocy osobom potrzebującym, bezdomnym można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Sekcji Pracowników Socjalnych do Spraw Pomocy Osobom Bezdomnym MOPS w Rzeszowie przy ulicy Kochanowskiego 15 osobiście lub pod numerem telefonu 17 858 16 10, 17 858 16 11.