Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Dobre praktyki

Miejski SMS

Miejski SMS jest nowoczesną formą komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, uzupełniającą tradycyjne metody. Nie każdy ma możliwość śledzenia ogłoszeń prasowych czy plakatów, a SMS jest szybką i skuteczną formą dotarcia do mieszkańca.

Usługa została wprowadzona w roku 2007. Polega ona na tym, że po zalogowaniu się do systemu na stronie internetowej www.resman.pl, każdy z abonentów otrzymuje SMS-y informujące o najważniejszych wydarzeniach „z życia miasta”. Logując się do systemu, można wybrać jedną lub więcej z czterech kategorii: informacje ogólne, kultura, sport oraz ceny paliw. Ostatnia z kategorii polega na tym, że w każdy piątek abonenci otrzymują informacje o stacjach benzynowych, które oferują najtańsze paliwo w mieście. Jest to równocześnie sposób wpłynięcia na właścicieli stacji benzynowych, aby obniżali ceny paliw. W tej chwili w systemie miejskiego SMS-a jest zarejestrowanych ponad cztery tysiące abonentów.

Analiza funkcjonowania systemu miejskiego sms-a jest na bieżąco dokonywana przez pracowników Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Efektywność tej formy komunikacji przejawia się miedzy innymi w zwiększającej się ilości uczestników plenerowych imprez miejskich.