Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Dobre praktyki

Bezpłatny dostęp do internetu

Bezpłatny Internet jest ogromnym ułatwieniem w dostępie do informacji, jaki Urząd Miasta Rzeszowa oferuje mieszkańcom miasta. Jest także bardzo korzystnym rozwiązaniem ze względu oszczędności finansowych.

Rzeszów jest dziś liderem wśród miast europejskich, które na tak dużą skalę oferują mieszkańcom bezpłatny Internet. Miasto nie skupia się jedynie na zaspokajaniu wewnętrznych potrzeb administracji w tym zakresie, ale planuje pokrycie Internetem całego terytorium miasta i udostępnienie pełnej gamy usług dla mieszkańców. Należy podkreślić, iż projekt ma charakter pionierski. Niewiele miast w kraju i w Europie w sposób tak kompleksowy tworzy warunki dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dotychczas w Rzeszowie wydano na ten cel 8,8 mln zł, z tego 6,6 mln stanowiło dofinansowanie ze środków UE. Wkład własny Miasta wyniósł prawie 2,2 mln zł. Rzeszów był pierwszym miastem w kraju, które zaoferowało bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców, uczniów i urzędników. Budowa szerokopasmowej sieci bezprzewodowej RESMAN rozpoczęła się w 2004 r.

W pierwszym etapie bezpłatny dostęp do sieci internetowej uzyskały szkoły. Pozwoliło to zaoferować uczniom zajęcia, w czasie których możliwe było korzystanie z informacji, szkoleń oraz multimediów dostępnych w Internecie.
Następnie dostęp do sieci bezprzewodowej otrzymały wszystkie wydziały i jednostki Urzędu Miasta Rzeszowa i kolejno, poprzez nadajniki umieszczone na budynkach miejskich, z bezpłatnego Internetu zaczęli korzystać mieszkańcy miasta.
Zastosowanie nowoczesnej technologii przesyłu sygnału drogą bezprzewodową pozwoliło miastu także na zastosowanie telefonii internetowej. Umożliwiło to Urzędowi Miasta Rzeszowa wprowadzenie oszczędności kosztów rozmów telefonicznych, sięgających rzędu nawet kilkudziesięciu procent. Jednolita sieć radiowych połączeń pozwoliła na zminimalizowanie kosztów dostępu do Internetu dla urzędu oraz szkół, w stosunku do sytuacji, gdyby każda jednostka kupowała taki dostęp niezależnie. Internet został wykorzystany również w systemie monitoringu miejskiego. Obecnie zasięg bezpłatnego Internetu obejmuje około 50 proc. powierzchni miasta. Korzysta z niego około 20 tysięcy gospodarstw domowych. W kolejnych dwóch latach, sieć wybudowana w 80 proc. ze środków unijnych i rządowych, obejmie cały obszar miasta i okolic.

Analiza funkcjonowania systemu bezpłatnego dostępu do Internetu na bieżąco jest dokonywana przez pracowników Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa.