Polityka Społeczna i Ochrona Zdrowia

Rodzina na tle Fontanny Multimedialnej w Rzeszowie

Rzeszowska Rada Seniorów

Rzeszowska Rada Seniorów została powołana uchwałą Nr LXXXI/1495/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Zadania Rady
- reprezentuje środowisko osób starszych oraz podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe i uniwersytety trzeciego wieku,
- ma charakter konsultacyjny, doradczy i opiniotwórczy.

Przedmiotem działania Rady jest integracja i reprezentowanie środowiska seniorów oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Rzeszowa poprzez:
- współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań środowiska,
- przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,
- wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących działalności samorządu na rzecz seniorów,
- wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów,
- wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
- działanie na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
- upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów.

Kadencja 2019-2023

Skład Rzeszowskiej Rady Seniorów, kadencja 2019-2023:

 • Pani Danuta Kamieniecka-Przywara, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim;
 • Pani Danuta Wojnar-Płaza, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej;
 • Pani Marianna Krupa, przedstawiciel Akademii 50+ przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
 • Pani Małgorzata Cisek-Kozieł, zgłoszona przez Fundację „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”;
 • Pani Krystyna Leśniak-Moczuk, zgłoszona przez Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich;
 • Pani Ewa Kaszuba, zgłoszona przez grupę 15 uprawnionych mieszkańców Rzeszowa;
 • Pan Zdzisław Kret, zgłoszony przez Koło Emerytów i Rencistów przy Osiedlowym Domu Kultury RSM „TYSIĄCLECIA” oraz grupę 16 uprawnionych mieszkańców Rzeszowa;
 • Pani Barbara Stafiej, zgłoszona przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera;
 • Pani Anna Urban, zgłoszona przez grupę 18 uprawnionych mieszkańców Rzeszowa;
 • Pani Urszula Bodzak, wskazana przez Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i zaakceptowana przez Radę Miasta Rzeszowa, zgodnie z uchwałą Nr XVI/324/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2019 r.;
 • Pan Zygmunt Rybarski, wskazany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;
 • Pani Marta Wytrwał, zgłoszona przez grupę 15 uprawnionych mieszkańców Rzeszowa.