Polityka Społeczna i Ochrona Zdrowia

Rodzina na tle Fontanny Multimedialnej w Rzeszowie

Rzeszowska Rada Seniorów

Rzeszowska Rada Seniorów została powołana uchwałą Nr LXXXI/1495/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Zadania Rady
- reprezentuje środowisko osób starszych oraz podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe i uniwersytety trzeciego wieku,
- ma charakter konsultacyjny, doradczy i opiniotwórczy.

Przedmiotem działania Rady jest integracja i reprezentowanie środowiska seniorów oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Rzeszowa poprzez:
- współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań środowiska,
- przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,
- wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących działalności samorządu na rzecz seniorów,
- wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów,
- wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
- działanie na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
- upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów.

Kadencja 2015-2019

Skład Rzeszowskiej Rady Seniorów kadencji 2015-2019 (wg stanu na koniec kadencji):

Pani Maria Kalita, zgłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej przy Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie,

Pani Danuta Kamieniecka-Przywara, zgłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim,

Pani Marianna Krupa, zgłoszona przez Akademię 50+ przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

Pani Anna Gruba, zgłoszona przez Stowarzyszenie Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca w Rzeszowie,

Pani Felicja Kiszka, zgłoszona przez Koło Emerytów i Rencistów przy Osiedlowym Domu Kultury RSM „TYSIĄCLECIA”,

Pan Tadeusz Oparowski, zgłoszony przez Klub Seniora przy Osiedlowym Domu Kultury RSM „TYSIĄCLECIA”,

Pani Barbara Stafiej, zgłoszona przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

Pan Roman Małek, zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa,

Pani Elżbieta Gerke, zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i zaakceptowana przez Radę Miasta Rzeszowa, zgodnie z uchwałą nr XI/192/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 maja 2015 r.,

Pan Mariusz Olechowski, zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa i zaakceptowana przez Radę Miasta Rzeszowa, zgodnie z uchwałą nr LVII/1338/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 227 marca 2018 r.,

Pan Krzysztof Kadłuczko – wskazany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;

Pan Zygmunt Rybarski – wskazany przez Prezydenta Miasta Rzeszowa;

Pani Elżbieta Gierulska, zgłoszona przez grupę uprawnionych mieszkańców Rzeszowa;

Pani Ewa Kaszuba, zgłoszona przez grupę uprawnionych mieszkańców Rzeszowa.