Polityka Społeczna i Ochrona Zdrowia

Rodzina na tle Fontanny Multimedialnej w Rzeszowie

Rzeszowska Rada Seniorów

Rzeszowska Rada Seniorów została powołana uchwałą Nr LXXXI/1495/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Zadania Rady
- reprezentuje środowisko osób starszych oraz podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe i uniwersytety trzeciego wieku,
- ma charakter konsultacyjny, doradczy i opiniotwórczy.

Przedmiotem działania Rady jest integracja i reprezentowanie środowiska seniorów oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Rzeszowa poprzez:
- współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań środowiska,
- przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,
- wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących działalności samorządu na rzecz seniorów,
- wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów,
- wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
- działanie na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
- upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów.

Terminarz posiadzeń RRS 2021

Terminarz posiedzeń Rady w 2021 roku:

 

 

10 luty 2021

10 marzec 2021

14 kwiecień 2021

12 maj 2021

9 czerwiec 2021

Lipiec - przerwa wakacyjna

25 sierpień 2021

15 wrzesień 2021

20 październik 2021

17 listopad 2021

15 grudzień 2021