Polityka Społeczna i Ochrona Zdrowia

Rodzina na tle Fontanny Multimedialnej w Rzeszowie

Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa zaprasza do prowadzonego w okresie 06.03.2020 r. - 30.11.2020 r. (lub do wyczerpania limitu badań) programu polityki zdrowotnej pn.: „Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa”
osoby w wieku od 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie miasta Rzeszowa, w szczególności z grup ryzyka tj.:
- hospitalizowanych w ciągu ostatnich 15 lat minimum jeden raz,
- po przebytych drobnych zabiegach medycznych w ostatnich 15 latach,
- bezrobotnych.
Programem nie mogą być objęte osoby, u których już wcześniej zdiagnozowano zakażenie wirusem HCV oraz leczące się z tego powodu w lecznictwie ambulatoryjnym lub/i zamkniętym oraz te, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały z tego typu Programu.
W ramach programu oferujemy bezpłatnie:
- pobranie krwi w celu wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrycia przeciwciał anty HCV we krwi (test anty-HCV),
- edukację indywidualną prowadzoną przez personel pobierający krew dot. ryzyka zakażeń HCV i profilaktyki w tym zakresie,
- kierowanie osób z dodatnim wynikiem na obecność przeciwciał anty – HCV do lekarza POZ, celem uzyskania skierowania do dalszego leczenia w Poradni Chorób Zakaźnych, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Program realizowany jest w:
- Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska 21, Punkt poboru krwi (pok. 19), poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 9.30,
- Przychodni Specjalistycznej Nr 3 ul. Hoffmanowej 8a, Punkt poboru krwi (pok. 102), poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 9.30,
- Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4, Punkt poboru krwi, poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 18.00.