Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Regulaminy udzielania zamówień publicznych których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł netto