Urząd Miasta

Budynek Ratusza w Rzeszowie

Dobre praktyki

Spotkania Prezydenta Miasta Rzeszowa z młodzieżą szkolną i studentami

Co roku, z inicjatywy rzeszowskich szkół i wyższych uczelni organizowane są spotkania Prezydenta Rzeszowa z młodzieżą. Jest ich w roku kilkanaście. Prezydent odwiedza szkoły średnie oraz Politechnikę Rzeszowską i Uniwersytet Rzeszowski. Podczas spotkań przedstawia m.in. najważniejsze inwestycje miejskie, informuje o najważniejszych wydarzeniach z życia miasta, np. o wyróżnieniach i nagrodach, jakie miasto otrzymało. Najważniejsze i zarazem najciekawsze podczas tych spotkań są dyskusje z młodzieżą, która, jak się okazuje, jest bardzo zainteresowana sprawami Miasta. Młodzież podpowiada wiele rozwiązań, które według Prezydenta są interesujące i warte wprowadzenia. Dotyczy to głównie upiększania miasta, rozwiązań komunikacyjnych, imprez kulturalnych i sportowych.

Dzięki takiej praktyce młodzież szkolna, studenci oraz kadra naukowa mają możliwość bezpośredniej rozmowy z prezydentem oraz urzędnikami. Mogą uzyskać wyczerpującą informację, dotyczącą wszystkich tematów, nawet tych najbardziej drażliwych i kontrowersyjnych. Przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa uczestniczą w każdym spotkaniu z młodzieżą szkolną i studentami.