Wyłożenia do publicznego wglądu - materiały

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – II „Dworzec” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko