Ostrzeżenia i komunikaty o możliwości wystąpienia alertu dla pyłu PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Załączniki: