Sygnały alarmowe – Rodzaje i zasady postepowania

Sygnały alarmowe - rodzaje i zasady postępowania

PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW
Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:
    a) systemy alarmowe miasta/gminy,
    b) centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
    c) radiowęzły radiofonii przewodowej,
    d) syreny niewłączone do miejskich systemów alarmowych(syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.)
Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia załączona tabela Sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                       PAMIĘTAJ!!!

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO,
                                     ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ:
1.PO OGŁOSZENIU ALARMU włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
     a) postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
     b) wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
     c) przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;
     d) przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
     e) wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
     f) uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
     g) zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;
     h) zamknij okna i mieszkanie;
     i) udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;
     j) udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;
Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:
     a) wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.
2.KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI
     a) włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
     b) postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
     c) wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
     d) wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
     e) zamknij okna i mieszkanie;
     f) udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;
Jeżeli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
     a) uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
     b) przygotuj mokre tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
     a) wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.
3.KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI
     a) postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4.KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA
     a) włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
     b) postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
     c) zamknij okna i mieszkanie;
W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:
     a) wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
     b) zamknij okna i mieszkanie;
     c) uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
    a) uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
    b) przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
    a) wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji

Załączniki: